Hamburgr menu

Om jobbet


Vi er nysgerrige i forhold til vores kunders forretning og hvad, der giver dem værdi. Vi tør og vil rådgive vores kunder. Vi er ikke mikrofonholdere, men kvalificerer og udfordrer tanker og ideer, så vi sikrer, at vores rådgivning skaber værdi. På den måde kvalificerer vi vores kunders behov.


Når vi samarbejder med projekterende rådgivere, har vi fokus på at højne kvaliteten i projekterne. I vores granskning har vi fokus på de områder, der er kritiske for fasen, og som det derfor giver værdi at fokusere på og ikke på at finde fejl i projekterne. Vi oplever, at det giver et bedre samarbejdsklima – og langt bedre projekter, fordi fokus er på de væsentlige udfordringer.


Grundlæggende tror vi på, at vi alle sammen bliver bedre, når vi lærer af hinanden og samarbejder. Som bygherrerådgiver i ERIK vil du derfor også indgå i samarbejder, med kollegaer og sparringspartnere, så vi hele tiden løfter kvaliteten i vores rådgivning. Hos os er der ingen, der sidder alene med sine projekter.


Vi har mange forskellige kunder og opgaver. Vi har netop vundet en stor rammeaftale om bygherre-rådgivning for DTU – og derfor vil de projekter, som vi løser her, fylde en del i de kommende år. Vi er også bygherrerådgivere for almene boligselskaber, hvor vi udarbejder helhedsplaner for renovering, ligesom vi ofte rådgiver om optimering af og strategi for erhvervsbyggeri.


Dit daglige samarbejde er primært med vores kunder, de projektteams, som du indgår i samt de/den projektchef, der er ledelsesansvarlig for dine projekter. Desuden deltager du i faglige udviklingsfora med fokus på udvikling af vores tilgang til og viden indenfor bygherrerådgivning. Du vil herudover naturligvis samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere, primært ingeniører og landskabsarkitekter.

Stillingen er placeret på vores kontor i København, men i praksis arbejder du sammen med kolleger på tværs af hele landet.  Om dig 


Du har erfaring med at varetage rollen som bygherrerådgiver. Du er formentligt uddannet arkitekt og har arbejdet som bygherrerådgiver i flere år. Du er fagligt solidt funderet, nysgerrig og vil gerne være med til at højne vores fælles vidensniveau. Du er proaktiv og struktureret med en stærk evne til at skabe relationer. Du har lyst til og evner konkret at prioritere, hvad der giver værdi – og rådgive ud fra det.


Du har lyst til og gerne erfaring med at integrere bæredygtighed i din rådgivning. Du bruger dine stærke formidlingsevner til at sikre samarbejde, vidensdeling og udvikling, ikke kun i dit eget projektteam, men i hele ERIK. Vi løser vores opgaver strategisk med fokus på at give kunderne merværdi. Derfor er det vigtigt med en undersøgende og pragmatisk tilgang kombineret med økonomisk realisme. Som bygherrerådgiver spiller du en væsentlig rolle som faglig ambassadør overfor kunder, kolleger og samarbejdspartnere.Om os 


I vores hverdag vægter vi viden og værdi højt. Vi er en uhøjtidelig og dynamisk organisation med fokus på dialog og udvikling, bl.a. via vores interne uddannelsesprogram. Vi prioriterer samarbejde og vores fælles potentiale, når vi bruger hinandens kompetencer og sammen udvikler vores projekter. Vi har en uformel tone og lever efter mottoet det bedste argument vinder. Vi er stærkt forankret i vores netværk og lokale markeder med lange relationer i ryggen. Vi er en virksomhed i vækst – vær med til at sætte retningen. 

Stillingen er en fuldtidsstilling med løn efter overenskomst og kvalifikationer.


Ansøgningsfrist 31. maj 2022, men samtaler afholdes løbende.Spørg os


Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte 

Jette Lind Johansen, partner pr. mail: jlj@erik.dk eller 

Morten Ørsager, partner (og ansvarlig for rammeaftalen med DTU) pr. mail: mo@erik.dk


Vi ser frem at modtage din ansøgning og CV. Samtaler afholdes løbende. ERIK er en specialiseret og partnerejet arkitektvirksomhed med rødder tilbage til 1930 og 170 ansatte baseret i Aalborg, Aarhus, København, Odense og Viborg.


ERIK udvikler, designer og projekterer opgaver i alle skala og kompleksitet. Vi revitaliserer det eksisterende og gentænker det nye. Fælles for alle leverancer er faglig tyngde kombineret med en nysgerrighed på nye muligheder. Det betyder, at innovation er en integreret del af forretningsgangen. Og i innovation ligger et ønske om at omsætte viden til praksis og skabe konkret værdi for både det enkelte menneske og samfundet. At være en del af en branche, som spiller en markant rolle i forhold til bæredygtighed, kræver netop en samfundsansvarlig tilgang. Bæredygtighed handler også om en stærk social agenda som at understøtte nye generationer og gøre vigtig viden tilgængelig.

Vil du være med til at løfte barren for byggeprojekter i Danmark? Har du fokus på det, der skaber værdi for kunderne og på projekterne? Kan du stå i spidsen for byggeprojekter som bygherrerådgiver? Så byder vi gerne på en kop kaffe og en snak om muligheder for et samarbejde. Med fokus på værdiskabelse og samarbejde har vi vundet flere store bygherrerådgivningsaftaler, bl.a. en fireårig rammeaftale med DTU. Vi har derfor brug for flere kollegaer.
Bygherrerådgivere til ERIK København
Kontor: København

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk