Hamburgr menu

Hverdagens værdi

februar

Den måde, hvorpå vi opdeler familiestrukturer, livsformer og behov er under forandring. Samfund og samvær skal gentænkes. Men hvem er vi fælles med? Og skal vi være effektive enklaver med fælles erfaringer? Noget ændrer sig aldrig – vi har brug for hinanden.

I Generationernes Hus på Aarhus Ø er naboskaber og fællesskaber tænkt nyt. Huset rummer unge, ældre, familier og mennesker med handicap, og man skal gennem fællesskabet for at nå frem til sin egen bolig. Vi skal honorere både investorers og det offentliges efterspørgsel på Environment, Social og Governance (ESG), der understøtter ansvarligt og bæredygtigt byggeri. Så fællesskabet skal på huslejen. Den unge studerende kan betale mindre leje ved at hente andre beboeres børn i børnehaven. Pårørende er ikke blot besøgende på plejecentre, men en del af hverdagslivet.

Med Generationernes Hus bygger vi for et nyt livsmønster – perspektivet er langt.

Hverdagens værdi

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk