Hamburgr menu

Tre nye associerede partnere

januar

Den danske byggebranche er midt i et paradigmeskifte, hvor fokus bl.a. flytter fra de enkelte projekter til et større samfundsmæssigt bæredygtigt perspektiv med inddragelse af flere kompetencer. Netop på den baggrund udpeger ERIK tre nye associerede partnere:

Camilla Heering, Sundhedschef, Gitte Frederiksen Kjølby, Leder for Indretning & Adfærd og Jonas Petersen, Tegnestueleder København & Odense.

Alle varetager vigtige fagområder, som går på tværs af ERIKs virke. Sundhed, adfærd, arbejdsliv og relationer er nøgleord. De nye associerede partnere er med til at forstærke ERIKs fokus på specialistviden samtidigt med, at de med deres ekstroverte facon og synlighed udadtil som indadtil i organisationen bidrager både som kulturbærere og til den daglige ledelse. Med et 2020 som omsætningsmæssigt rekordår og den fortsatte fokus på opbygning af vidensklynger på tværs af kontorer er årets start taget med et stærkt afsæt.

Tre nye associerede partnere

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk