Hamburgr menu
Lokalpsykiatrien i Odense varetages i dag af 13 teams fordelt på fire forskellige lokaliteter. I fremtiden ønsker Region Syddanmark at samle de mange ambulante regionale funktioner i én bygning på Odense Havn, som herefter kommer til at huse: Akutteam for demente med psykiatriske symptomer eller adfærdsforstyrrelser, Center for selvmordsforebyggelse, Geronto psykiatriskteam (for ældre), Mobilteam, Oligofreni psykiatriskteam, Psykoterapeutiskteam, Spiseforstyrrelsesteam, Tidlig interventionsteam, Almen psykiatriskteam, Opsøgende psykoseteam, Udredningsteam og Afdelingen for traume og torturoverlevere (ATT) og PsykInfo. Lokalpsykiatri Odense bliver således Region Syddanmarks største hus for ambulant psykiatribehandling.
Fordelene ved at samle funktionerne er bedre samarbejde og fællesskab på tværs af teams og sektorer og ikke mindst én fælles indgang til et mere sammenhængende patientforløb.
Region Syddanmark har ønsket et åbent hus med lyse rum og god indretning, så mulighederne for nærhed, forebyggelse og tidlig indsats bliver endnu bedre.
Huset i fire etager placeres tæt på Odense Havn. Her vil det få en synlig og central placering og dermed være medvirkende til at skabe liv og aktivitet i havneområdet., der over de kommende år skal forvandles fra et tomt området til et attraktivt bolig-, institutions- og virksomhedsområde.
I disponeringen af huset, har vi prioriteret højt at skabe de bedste rammer for patienter, pårørende og personalet og bl.a. udvikle et koncept med meget overskuelighed og transparens. Dels for at skabe let tilgængelighed til alle bygningens faciliteter, dels for at for at skabe et fleksibelt og innovativt miljø, men også for at forebygge potentielle konflikter mellem patienter og personale.
Vi har udarbejdet et koncept med ét centralt centerrum i fire etager, hvortil tre arme kobler sig på. Armene udgør husets funktioner. Konceptet har den fordel, at der skabes maksimal overskuelighed i bygningen. Gangforløb bliver korte og der opstår spændende rumligheder i mødet mellem arme og centerrummet. For at maksimere transparensen i konceptet er alle rumdelene vægge lukkede og lydtætte, mens alle vægge mod gange og centerrummet er glasvægge med differentierede transparens.
Huset disponeres til ca. 170 medarbejdere og 200 daglige brugere – omkring 4500 patienter om året. De kommende medarbejdere har via brugerprocesser været med til at fastlægge rammerne og brug af deres kommende arbejdsplads.
2015 - 2018
5.200 m²
Lokalpsykiatri
Region Syddanmark
Arkitektrådgivning
Toldbodgade 45, 5000 Odense
Rambøll
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Lokalpsykiatrisk Center Odense
KONTAKTPERSON:
Camilla Heering

Sundhedschef

T [+45] 6165 5064

che@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk