Hamburgr menu
ERIK bistod Aller igennem hele processen som arkitekt med udvidet ansvar for organisering, byggeprogram og proces. Domicilet i Oslo var udviklet af en lokal projektudvikler, og ERIK blev i første omgang bedt om at bistå Aller med optimeret byggeprogram samt effektivitets analyser og arbejdsflow vurderinger. ERIKs analyser førte til, at ERIK som arkitekt tegnede et nyt optimeringsforslag og kunne i denne proces forbedre arbejdspladsindretning og dermed spare 1 fuld etage væk på 1.700 m².

Endvidere har ERIKs analyser og optimeringsprojekt sikret, at hele konceptet blev fremtidssikret i forhold til organisatoriske ændringer, samtidig med at indretningen tilvejebringer et optimalt indeklima og arbejdsrum for medarbejderne.
Arkitektonisk har ERIKs projekt tilført de indvendige rumligheder en langt større dynamik ud mod atriet og har fået trappen i spil som et designmæssigt element der tilfører rummet en karakterfuld oplevelse. Eftersom projektudvikleren ikke kendte til Allers organisation og arbejdsflow blev ERIK derfor garanten for at bygningen modsvarer de opstillede programkrav og lever op til Allers standard, brand og vision.
ERIK agerede samtidig som controller af den norske udviklers projektkvalitet og økonomi, og granskede løbende projektet, for at sikre at Aller fik den kvalitet og de tekniske løsninger, der var aftalt.

ERIK førte tilsyn på byggepladsen og forestod kvalitets kontrol af de udførte arbejder.
2011-2015
10.000 m²
Domicil
Aller Media
Bygherrerådgivning inkl. udarbejdelse af byggeprogram, arealoptimering, flowanalyser, økonomi, granskning, tilsyn, KS og driftsoptimering
Oslo, Norge
LOF Arkitekter
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Aller Media
KONTAKTPERSON:
Jette Lind Johansen

Arkitekt / Partner

T [+45] 4043 2804

jlj@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk