Hamburgr menu
Arla Global Innovation Center er en bygning, som skal huse mange forskelligartede aktiviteter. Alt fra laboratoriearbejde, forskning, produktudvikling, markedsføring og forbrugertests. Herudover rummer bygningen også et forsøgsmejeri.
Arbejdsområderne er delt op i tre zoner: en offentlig zone som altid er åben, en medarbejderzone med adgangskontrol og en ren hygiejnezone for laboratoriemedarbejdere. Den offentlige del af bygningen indeholder et stort åbent atrium med bla. interaktive informationsskærme og vente/møde-zoner.
ERIK arkitekter har fungeret som bygherrerådgiver ift. brugen af bygningen og har i den forbindelse faciliteret en stor idégenereingsworkshop samt stået for at arbejde med en udvalgt brugergruppe. Bygningen har en aktivitetsbaseret indretning som giver mange forskelligartede miljøer bla. scrum møder, fokusrum, stillezoner, worklounges og et bibliotek. ERIK arkitekter har udover indretningen også stået for den grafiske udsmykning på vægge og glaspartier.
Rådgivningen har bla. omfattet: design af specialinventar, indretning, udbudsmateriale til inventar, indkøb og flyttekoordinering, bygherrerådgivning, analyse af adfærd, procesrådgivning, medarbejderinvolvering/workshop, styring af fokusgrupper, udsmykning, skiltning og tegningsdokumentation.
2014 - 2017
10.000 m²
Kontor og erhverv
Arla Foods a.m.b.a
Bygherrerådgivning
Agro Food Park 19, 8200 Aarhus
Sahl Arkitekter/ Rambøll
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Arla Innovation Center
KONTAKTPERSON:
Gitte Frederiksen Kjølby

Indretning og Adfærd / Ass. Partner

T [+45] 8999 2232

gfk@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk