Hamburgr menu
Vollsmose består af en blanding af højhuse, blokke og rækkehuse. Strukturen tager udgangspunkt i stramme rene linjer, hvor blokkene er placeret retvinklet i forhold til hinanden. Parkernes fælles materialeholdning gør, at bebyggelsen defineres tydeligt.

Gran-, Lærke og Fyrreparken, bestående af 4-etagers boligblokke, er organiseret på kanten af et centralt nedsænket uderum med parkering. Birke-, Bøge- og Egeparken er kendetegnet ved, i forhold til den samlede bebyggelsesstruktur, at have det største spænd i bygningskala og typologi. Her er der stor variation af boligtyper og skalaspring fra 2-etagers rækkehuse til 4- og 8-etagers blokke og 13-etagers højhuse. De 3 højhuse står som karakteristiske og markante pejlemærker for disse 3 parker.
2019
20.500 m²
230 almene boliger
Civica
Bygherrerådgivning
Odense
Civica
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Bøgeparken
KONTAKTPERSON:
Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk