Hamburgr menu
Visionen for Blå Blink er at skabe en ny og tidssvarende ny brandstation i Nuuk, der fremtidssikres og designes til den forventede befolkningstilvækst i byen. Der skal skabes en bygning med mulighed for udvidelse til et fremtidigt Beredskabscentral, der kan rumme forskellige beredskaber i byen.
Vi vil skabe en god arbejdsplads med ambitioner om høj funktionalitet og bæredygtige overvejelser omkring materialevalg, indeklima og social bæredygtighed.
Der vil være høj arkitektonisk kvalitet, der komplimenterer den dragende natur omkring Nuuk, og afspejler en nutidig arkitektur samt et nordisk materialevalg.
2019
7.748 m²
Naviar/ Politi/ DMI
Nuuk Komunne
Konkurrence
Nuuk, Grønland
Wolters consulting
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Blå Blink
KONTAKTPERSON:
Konrad Wojcik

Arkitekt / Ass. Partner, Aarhus

T [+45] 5334 6255

kw@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk