Hamburgr menu
Det nye Borger- og kulturhus i Viborg er skabt for at imødekomme en stor efterspørgsel fra borgere i Viborg Kommune. Det eksisterende medborgerhus beliggende i Vesterbrogade fungerede ikke optimalt. Der var bl.a. svær tilgængelighed for handicappede, begrænsede anvendelsesmuligheder og i øvrigt en uhensigtsmæssig rumfordeling.
Da to kommunale bygninger, beliggende centralt for enden af Gravene, blev ledige, opstod her en oplagt mulighed for etablering af nye tidssvarende faciliteter.
Bygningerne, der tidligere indeholdt brand- og politistation, var to selvstændige volumener opført i henholdsvis 1900 og 1943. De havde imidlertid fælles hovedindgang, og via en gennemgribende ombygning fungerer bygningerne i dag som ét hus.
Det nye Borger- og kulturhus I Viborg har nu rammerne til både spontane og strukturerede aktiviteter, med plads til samvær på tværs af alder, køn og kultur. Huset indeholder café, øvelokaler, værksteder, mødelokaler og rum til dans, drama, udstillinger og foredrag. Der udover er der lokaliteter med rådgivnings- og vejledningsfunktioner.
2007
-
Borger- og Kulturhus
Viborg Kommune
Arkitektrådgivning
Ll. Sct. Hans Gade 7-9
Cowi
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Borger- og kulturhuset Stationen
KONTAKTPERSON:
Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk