Hamburgr menu
Grundstenene er at skabe en attraktiv bebyggelse med gedigne boliger og gode fællesfaciliteter, som understøtter og opfordrer til socialt samvær samtidig med, at beboernes privatliv respekteres.

Det har fra projektets start været grundlæggende for os at arbejde med gentagelser i bygeriet for økonomisk optimering. Ud fra nogle simple og rationelle principper omkring disponering af rumprogrammet og valget af konstruktioner mener vi, at man opnår den bedste identitetsskabende arkitektur med den mest fordelagtige økonomi. Vi mener, at det er de simple variationer i det enkelte byggesystem, der giver identitet og karakter til byggeriet.

Vores projektforslag udgøres af en viderebearbejdning af forslaget afleveret i fase 1, hvor kvaliteterne i Fællesarealerne er fastholdte, og hvor facaderne er viderebearbe
2020
17,500 m²
300 ungdomsboliger of 50 famileboliger
Østjusk Bolig
Konkurrence
Olof Palmens Alle, Aarhus
CASA/ Terra Nova/ Søren Jensen
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Byen i parken
KONTAKTPERSON:
Konrad Wojcik

Arkitekt / Ass. Partner, Aarhus

T [+45] 5334 6255

kw@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk