Hamburgr menu
Byretten i Svendborg er bynært og landskabeligt velplaceret på toppen af Bregnegårdshaven i Svendborgs nordlige del.

Bygningen opføres i en kombination af kobberbeklædte facader og vægge i beton. Hovedidéen er at skabe en enkel bygningsform, der både syner åben og imødekommende, men som også indgyder respekt, seriøsitet og understreger bygningens position i samfundet. Resultatet kommer til udtryk i en retsbygning, hvor alle funktioner er samlet mellem en plint og et svævende tag, og hvor adgangsforhold, interne forbindelser og placering af retssale, mødelokaler og andre funktioner er strategisk placeret med særlig fokus på sikkerhed.

Byrettens funktioner danner ramme for byrettens medarbejdere i fogedret, skifteret og rets afdeling, og indeholder blandt andet 7 retssale, heriblandt en nævningeret samt diverse kontor og mødefaciliteter.
2013 - 2015
4.000 m²
Retsbygning
Domstolsstyrelsen via Bygningsstyrelsen
Arkitektrådgivning
Mølmarksvej 35, 5700 Svendborg
CASA AS, DEAS
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Byretten i Svendborg
KONTAKTPERSON:
Zoran Juresa

Arkitekt / RIBA / Partner

T [+45] 2028 0883

zj@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk