Hamburgr menu
Tilbygningen er placeret nord og øst i en vinkel foldet omkring det eksisterende byggeri. Placeringen optimerer bygningskompleksets logistiske forhold gennem sammenhæng og overblik, og muliggør korte interne forbindelser.
Et langstrakt gennemgående centralrum udgør overgangszonen og bevægelseskernen - imellem nyt og eksisterende, imellem ude og inde. Rummet er lyst og højloftet. En fritstående rotunde, der rummer møderum, samt et atrium skaber dynamik og varierede rumlige oplevelser.
Udskårne kiler i på tværs af nybygningen giver lysmæssig afveksling og visuel kontakt fra centralrummet til landskabet.
En ny præsentabel og imødekommende hovedindgang er placeret mod nordøst, med direkte adgang fra et nyt parkeringsareal. Fra hovedindgangen ledes man ind i det eksklusive og højloftede centralrum, hvor receptionen tager imod bankens kunder og kursister.
Eksisterende arbejdspladser i parterreniveau flyttes til stueplan, for at skabe større sammenhæng imellem afdelingerne, ligesom tilbygningen giver optimale rammer for en ny type funktion: En bank i banken. Denne placeres centralt og synligt på første sal med udsigt til det omkringliggende landskab og centralrummet.
Nye store fleksible rum imødekommer bankens behov for øgede faciliteter til kursusvirksomhed.
En centralt placeret kantine udgør det uformelle mødested for husets ansatte og kursister.
Mødelokaler i varierende størrelser ligger i umiddelbar tilknytning til de daglige brugere i de enkelte afdelinger.
2007-2009
5300 m²
Hovedsæde for Andelskassernes Bank
DAB Invest AS
Arkitektrådgivning
Baneskellet 1, 8830 Tjele
Viborg Ingeniørerne
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Danske Andelskassers Bank Hammershøj
KONTAKTPERSON:
Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk