Hamburgr menu
Tegnestuen har siden 1988 stået for det bygningsmæssige tilsyn med Det Kgl. Teater i København. I samarbejde med teatret har vi udarbejdet langsigtede vedligeholdelsesplaner for bygningsdriften baseret på teatrets budgetter. Tegnestuen har desuden gennemført årlige bygningssyn og løbende vedligeholdelsesarbejder.

Sammen med teatret har vi stået for planlægningen af den bygningsmæssige disponering og forestået en række store ombygninger, renoveringer og restaureringer i bl.a. de fredede dele af teatrets bygningskompleks. Der er bl.a. udført facaderenovering samt ind- og udvendig istandsættelse af Nye Scene, Stærekassen, inkl. ombygning af tilskuerrummet og publikumsarealerne. I 1998 stod vi i spidsen for ombygningen af Turbinehallerne. Opgaven bestod i at transformere og ombygge to tidligere transformerhaller i Adelgade til eksperimentalscener for Det Kongelige Teater.
Flere opgaver for Det kgl. Teater har drejet sig om at skabe bedre tilgængelighed til publikumsområderne. Som et resultat af tegnestuens ombygning af Stærekassen på Kgs. Nytorv, er teatret blevet tildelt Tilgængelighedsprisen af Københavns Kommune i 2002.
1988 - 2011
43.000 m²
Teater
Det Kongelige Teater, DKT
Totalrådgivning
Kongens Nytorv 9, 1017 København
MOE AS, Grontmij
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Det Kongelige Teater
KONTAKTPERSON:
Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk