Hamburgr menu
Afd. 305 (Blok 1 og 4)
Bygningerne er altangangshuse i tre etager med i alt 42 boliger. Boligerne er opført i 1970'erne med fladt tag, markerede lodrette lejlighedsskel i gule tegl og vandrette betonbrystninger i altaner og altangange.
Projektet omfatter en gennemgribende totalrenovering idet kun råhuset bevares. I fremtiden disponeres bygningernes indretning iht. helhedsplanens krav og ønsker – herunder tilgængelighed samt nye elevatorer. Alle kompletterende bygningsdele herunder køkkener, bad og installationer udskiftes og bygningerne får nye efterisolerede facader. Facaderne bliver en kombination af gule teglstensgavle samt lette facadeplader og energirigtige vinduespartier.
De nye lejligheder udgør både 2-, 3- og 4-værelser og de er alle handicaptilgængelige og forsynet med store altaner. I stueplan renoveres mandskabsfaciliteter samt bebyggelsens fællesfaciliteter.

Afd. 306 (Blok 2 og 3)
De to bygninger er opført i 1979 i tre etager med fladt tag, men er i 80´erne tilføjet en ekstra boligetage med sadeltag og indeholder således i dag 40 boliger . Adgangen til boligerne sker via trappeopgange, der hver forsyner to boliger pr etage.
Projektet omfatter renovering af badeværelser, køkkener, facadepartier, vinduer og opgange.

Bebyggelsens uderum er sammenkædet af grønne plæner og omkranset af store træer og opdateres med bla. nye belægninger, beplantning og opholdsarealer. Eksempelvis etablering af bl.a. nye fælles terrasser, nye bålpladser, nye sandkasse og ny platform til svævebanen. Der udføres ny belysning på bygningernes facader ved opgange og kældertrapper.
Projektet gennemføres med beboerinddragelse og i tæt samarbejde med Landsbyggefonden. Udførelsen sker etapevis under hensyntagen til en rullende genhusning af beboerne.

ERIK arkitekter har som totalrådgiver, projekteret til og med udbud, varetaget budgetteringen til Landsbyggefonden samt leveret input til sagens økonomiske dokumentation (Skema A, B og C).
2015 - 2019
5.500 m²
82 almene boliger
Boligselskabet Sct. Jørgen og Bjerringbro Andelsboligforening
Totalrådgivning
8850 Bjerringbro
Rambøll Danmark
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Egeparken
KONTAKTPERSON:
Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk