Hamburgr menu
Boligselskabet Sct. Jørgen udvider sit kollegiebyggeri på det gamle kaserneareal i Viborg, der i dag er omdannet til uddannelsesområde. Kollegiet består i dag af 235 ungdomsboliger men med det nye projekt bliver antallet øget med 70 boliger.

Epsilon ungdomsboliger er således 5. etape i Camp Logos, der i forvejen består af byggerierne Alpha, Beta, Cato og Delta.
Det nye byggeri består af en opbrudt trapezformet bygningerstruktur i fire enkeltbygninger grupperet omkring et centrealt gårdrum.
Byggeriet indeholder 70 små og store ungdomsboliger (45 stk. 2-rumsboliger på 50 m² og 25 stk. 1-rumsboliger på 36 m²) fordelt på op til 5 etager i 16 meters højde.

I stueplan er der åben forbindelse igennem byggeriet via gårdrummet fra de omkringliggende stisystemer. Som supplement til områdets grønne opholdsområder indrettes en stor fælles tagterrasse for beboerne.

Tegnestuen har ydet bygherrerådgivning inkl. udarbejdelse af byggeprogram samt et projektforslag, hvorefter projektet er udbudt i totalentreprise.
2016 – 2018
3.148 m²
70 ungdomsboliger
Boligselskabet Sct. Jørgen
Bygherrerådgivning
Tingvej, 8800 Viborg
Viborg ingeniørerne
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Epsilon ungdomsboligerne
KONTAKTPERSON:
Jesper Laursen

Arkitekt / Tegnestueleder, Viborg / Partner

T [+45] 2034 8535

jl@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk