Hamburgr menu
De nye familieboliger organiseres som fire sammenbyggede punkthuse, der forskydes i forhold til hinanden, således at der tilvejebringes lys og luft i uderum såvel som omkring boligerne. Gennem forskydningerne skaber projektet endvidere forskelligartede grønne indgangs- og haveområder med varierende solindfald i løbet af dagen.
Da bebyggelsen opføres som en del af et større byfornyelsesprojekt, lægger projektet sig op ad de overordnede tanker for området, bl.a. i forhold til områdets materialitet, for at sikre et harmonisk område som helhed.
Bebyggelsen opføres i 4-6 etager, og fremstår lavest mod syd, så bebyggelsen trapper ned i mødet med den øvrige boligbebyggelse, der planlægges i op til 3 etager, hvorved der dannes en naturlig overgang fra etagebyggeriet og til rækkehusene.

Udearealer i terræn planlægges med fælles opholdsområder for beboerne og begrønnes i henhold til de overordnede tanker for området som helhed. Endvidere planlægges hver bolig med sin egen altan suppleret af to større fælles tagterrasser på de nedtrappede tagflader.
De varierende udendørs opholdsarealer i terræn og op igennem etagerne sikrer beboerne mulighed for, at kunne tilvælge forskelligartet udendørs ophold og aktiviteter, afhængig af hvad den enkelte beboer ønsker.
Bygningens placering og fremspring på matriklen tilgodeser, at der i løbet af dagen vil være rig mulighed for at finde et solfyldt område i de grønne have- og indgangsområder på terræn.

Bebyggelsen planlægges som hævet fra terræn, så der dannes en klar afgrænsning af det for boligerne private uderum i terræn og det offentlige rum.
Adgangen til bebyggelsen etableres ved sivegaden imellem bebyggelsen og den fælles parkeringslomme sydøst for bebyggelsen. Herved dannes et naturligt flow til bebyggelsen og beboerne sikres kortest mulig vej fra deres bil til deres bolig.
Da projektet planlægges som en del af et større byfornyelsesprojekt, forholder projektet sig til vejudlæg, med vejadgang fra Ny Absalonsvej, og parkering som planlagt for området som helhed.
2017 - 2020
4.100 m²
42 almene familieboliger
Boligselskabet Sct. Jørgen
Bygherrrådgivning
Middagshøjvej, 8800 Viborg
Viggo Madsen A/S
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Familieboliger Middagshøjvej
KONTAKTPERSON:
Jesper Laursen

Arkitekt / Tegnestueleder, Viborg / Partner

T [+45] 2034 8535

jl@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk