Hamburgr menu
Folke Bernadottes Alle 5-7, er en smuk bevaringsværdig ejendom fra slutningen af 1800-tallet beliggende langs banelegemet ved Østerport Station. Bygningen har oprindeligt været et godstransportlager med tilhørende kontorer, og er opført i tidens karakteristiske almuestil med træværksdetaljer i udhæng og ornamenter i murværket. Senere indrettede DSB bygningen til kursusejendom ved en større indvendig ombygning i starten af 1990´erne.
I forbindelse med Allers ønske om at købe og transformere ejendommen fra kursuscenter til en moderne og tidssvarende kontorudlejningsbygning har tegnestuen været rådgiver i alle faser.
Indledningsvist udarbejdede vi en rapport omhandlende bygningens arkitektoniske, byggetekniske og økonomiske potentiale. Rapporten indeholdt en areal- og bygningsteknisk gennemgang, der bl.a. kunne påvise et uudnyttet potentiale i bygningen da tagetagen kunne transformeres fra sadel- til mansardtag, og dermed muliggjorde etableringen af yderligere 80 effektive udlejningskvadratmeter. En merværdi, der både var rentabel og udslagsgivende for bygherre i forbindelse med gennemførelse af både køb såvel som renovering.
Efterfølgende fungerede tegnestuen som totalrådgiver ifm. ombygningens udførsel.
Bygningen er nu transformeret til et lys, moderne og fleksibelt kontormiljø med en ny dynamisk tagetage. Alle etager er indrettet ud fra en robust, generisk kontorindretning, der fremtidssikrer lejemålene. Alle tiltag og arbejder er tillige udført med nænsom respekt for det eksisterende hus i kombination med moderne og stramme tilføjelser, der tilføjer bygningen en nutidig fortælling. Vi har således ved materialevalg og omhu for detaljen tilføjet et moderne lag til de gamle arkitektoniske værdier som dermed underbygger bygningsdetaljernes kvalitet og rumlige kendekendetegn.

Senest har ERIK arkitekter bistået Nyhavn Rejser i med disponering og indretning, da de som nye lejere skulle flytte ind i ejendommen. Nyhavn Rejser har fået en indretning der afspejler deres brand med autentiske og ærlige materialer, naturelementer og nordisk enkelhed.
2013 - 2015
3.000 m²
Kontor
Aller Media
Bygherrerådgivning samt totalrådgivning
Folke Bernadottes Alle 5-7, København Ø
Strunge Jensen Rådg. Ingeniører
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Folke Bernardottes Allé
KONTAKTPERSON:
Jette Lind Johansen

Arkitekt / Partner

T [+45] 4043 2804

jlj@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk