Hamburgr menu
Ungdomsboligerne på Godsbanearealet har en smuk identitetsskabende arkitektur med tydelig afsæt i den nordiske arkitektur.

De 139 lyse boliger er indrettet med et centralt placeret toilet og køkken, der giver fleksible møbleringsmuligheder og ligeværdige rum i forhold til verdenshjørnerne. Ved hjælp af udvendige fleksible skodder, kan beboerne individuelt regulere hvor meget dagslys, de ønsker inde i boligen. Facaderne udføres som lette facader, hvor den enkelte beboer har mulighed for at åbne dørene og opleve en “altaneffekt”.

Energitiltag:
Reduktion af regnvand ved delvis Sedum på tage (taghaver), gravitationssystemer med forsinkelsesbassiner med LAR, højisolerede lette facader, døre og vinduer med U-værdi på 0,9, materialer med lang levetid og minimal vedligehold. Solfangeranlæg til varmt brugsvand, decentrale genveksanlæg med høj temperatur virkningsgrad (>85%), behovsstyrede emhætter, natdæmpning af lys ved fællesarealer.
2012
13.225 m²
Ungdomsboliger, familieboliger og erhverv
Boligforeningen Fjordblink
Totalrådgivning
Godsbanearealet, Aalborg
COWI AS
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Godsbanearealet, Aalborg
KONTAKTPERSON:
Zoran Juresa

Arkitekt / RIBA / Partner

T [+45] 2028 0883

zj@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk