Hamburgr menu
Edisonhuset blev oprindeligt opført i 1949 som glødepærefabrik for Philips, men er i dag ejet af Topdanmark Ejendom A/S som i forbindelse med nærværende projekt har totalrenoverer den 19.000 m² store ejendom med det mål at omdanne bygningen til flerbrugerhus med en lang række service- og fællesfaciliteter.

ERIK arkitekter har bistået med due diligence, lejemålsanalyse og kontraktforhandlinger i forbindelse med reklamebureauet Gruop M´s lejemål. Herudover har vi arbejdet videre med selve apterings- og indretningsprojekt for virksomheden og i den forbindelse udført et møblerings- og inventarprojekt.

EDISON er som gammel industribygning, bygget med højt til loftet og dybe bygningskroppe, hvilket åbner op for en mere kreativ og fleksibel udnyttelse af bygningens midterzone. ERIK arkitekter har derfor arbejdet med et princip, hvor hovedparten af de faste arbejdspladser bliver placeret langs facaderne, hvor der er optimale dagslysforhold og mulighed for at danne mindre arbejdsklynger. Vi har tillige placeret en andel af de interne mødelokaler ud til facaderne, på strategiske centrale steder, hvor de både er let tilgængelige og samtidigt skærmer for støj.
Samspillet mellem arbejdspladser, de interne trapper og de strategiske mødelokaler betyder, at bygningens midterzone friholdes for permanente bygningsdele. Her kan skabes projekt- og scrumrum, lounge, stillerum, skyperum, depoter, men også arbejdsgrupper og værksteder. Den dynamiske midterzones elementer bruges også til at opdele arbejdspladserne langs facaderne, så arbejdsfællesskaberne kan vokse i antal, hvis det er nødvendigt og samtidigt danne rum i rummet. Med dette princip kan man altid skabe den bedste spaceplanning til situationen og ikke være begrænset af en ”låst” indretning.
2018 - 2019
7.600 m²
Kontor
GroupM Denmark A/S og Top Danmark Ejendomme
Lejerrådgivning, indretningsrådgivning/space planning og udvikling af designkoncepter
Prags Boulevard 80, 2300 København S
GroupM
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
GroupM
KONTAKTPERSON:
Jette Lind Johansen

Arkitekt / Partner

T [+45] 4043 2804

jlj@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk