Hamburgr menu
Området ved det nedlagte Brædstrup Sygehus og den tilhørende park danner ramme om det nye hospice. Ved udformning af projektet har det været afgørende at udnytte placeringen ved parken. Derfor udformes bygningen som en bue, der indrammer parken og lader patienter og pårørende mærke nærheden af naturen fra alle rum. Dertil bryder den kurvede form fornemmelsen af lange gange.

Det har været vigtigt at skabe et intimt og trygt miljø, som fungerer til dets funktion både ude og inde. Derfor er hovedindgangen og foyer husets centrale samlingspunkt. Herfra er der direkte adgang til opholdsstuer, personaleafsnit, mødefaciliteter og to sengestueafsnit, der er udformet så der bliver mindst mulig trafik på gangene. Fra hver sengestue er der mulighed for at kører sengen ud på en delvis overdækket terrasse. Alle sengestuer og opholdsarealer er sydvendte og hævet et niveau over parken, så beboerne får fornemmelsen af, at bo i parken, men stadig har en god privatsfære.
2013 - 2015
2.000 m²
Hospice
Region Midt, Danske Diakonhjem
Bygherrerådgivning
Sygehusvej 18, 8740 Brædstrup
CJ Group Aarhus AS
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Gudenå hospice
KONTAKTPERSON:
Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk
!

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk