Hamburgr menu
Det murede byggeri er med til at give vores bygninger og byer identitet. Men skærpede krav og standarder for indeklima, komfort og energiforbrug udfordrer vores byggede kulturarv. Målet med forslaget er at forbedre den overordnede sammenhæng i bebyggelse og med den omkringliggende by. Helhedsplanen rummer en overordnet tilstandsvurdering og en række forslag til udbedringer. Demonstrationsprojektet for fremtidens energirenovering af den murede byggeri fra 40’erne og 50’erne, omfatter løsninger til energi- og indeklimaforbedringer, tilgængelighed og optimering af boligernes funktionalitet.

Forslaget er gennemført på 1 lejlighed og skal herefter danne grundlag for resten af helhedsplanen på i alt 24.000 m². Vores løsning rummer følgende potentialer:

Bygningen bevarer sin bygningskulturelle identitet
Boligarealet reduceres ikke og facaden bliver kun 8 cm dybere
Der opnås en ny og tæt klimaskærm
Alle kuldebroer og risiko for skimmel elimineres
Der opnås CO2 besparelse fordi man genbruger eksisterende mursten
Løsningen er skalérbar fordi størstedelen af den danske bygningsmasse har murede facader
Løsningen kan industrialiseres
Facadeisolering kan foretages udefra, mens beboerne er hjemme
Lejlighederne bliver åbne og gennemlyste
2012
42.000 m²
Almene boliger
Fyns almennyttige Boligselskab
Totalrådgivning (rammeaftale) inkl. Landskab, arkitektrådgivning, bevaringsvurdering og konsulentarbejde
Odense
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN AS, Danakon Rådgivende Ingeniører
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Højstrupparken
KONTAKTPERSON:
Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk