Hamburgr menu
Hørsholm Kirke, der er tegnet af C.F. Hansen, kan i september 2023 fejre sit 200-års jubilæum. Kirkens indre skal istandsættes og nyindrettes, for at sikre en levedygtig fremtid for kirken og for at den igen fremstår i overensstemmelse med C.F. Hansens klare og rene klassicisme.

ERIK arkitekter forestår opgaven, hvor projekteringen af hovedprojektet netop er sat i gang.

Arkitektonisk vil projektet genfortolke den arkitektoniske helhed og samtidig indrette rummet mere praktisk med nutidige funktioner.
Projektet omfatter:
/ Ny farvesætning og marmorering af søjlerne
/ Ny belysning med reference til genfundne ampler
/ Kunstnerisk nyfortolkning af alterbord og dug
/ Nye bænke med reference til de oprindelige
/ Nye stole i sideskibene
2019 - 2023
Ca. 300 m²
Kirke
Hørsholm Kirkes menighedsråd
Totalrådgivning
Kirke Allé 1, 2970 Hørsholm
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Hørsholm Kirke
KONTAKTPERSON:
Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk