Hamburgr menu
Den øgede befolkningstilvækst i området og stor medlemstilgang i foreningerne har dog bevirket, at hallens kapacitet ikke længere dækkede brugerbehovet. Der var således behov for en udvidelse af hallen.
Den nye bygning placeres vinkelret på den eksisterende hal og indeholder en ny gennemgående foyer samt en multifleksibel idrætshal med tilskuerfaciliteter. Hallen har en størrelse, der svarer til en håndboldbane og fem badmintonbaner og indrettes med mulighed for opdeling, så der bliver rum og plads til en bred brugergruppe.
Herudover etableres et nyt centralt og åbent caféområde med tilhørende køkken. Caféen får en stor synlighed – med direkte indkig til begge haller, og med en stor åben facade ud til de forskellige udendørs aktiviteter.
Der indrettes tillige fleksible samlingslokaler/møderum, et motionsrum, nye omklædningsfaciliteter, toiletter og depoter.

Man ankommer til Hald Ege Idrætscenter via en ny gennemgående foyer. Fra foyeren er der kig ind i den eksisterende hal samt til den nye multihal, der er sænket en etage ned. Herfra er der direkte adgang til både multihallens tilskuerbalkon såvel som gulvniveau via trappe og elevator i foyerens dobbelthøje rum. Foyeren har tillige direkte sammenhæng med caféen, hvorfra der er udsigt til boldbanerne mod syd.
I tilknytning til den nye tilbygning, og med direkte adgang til terrassen foran cafeen, etableres en ekstra udendørs tunnelforbindelse, hvorfra man kan gå direkte til boldbanerne fra den nye parkeringsplads mod nord.
Facaderne bliver en kombination af lodret træbeklædning, der opsættes i forskellige bredder, samt grå alu-facadeplader. Tagene udføres som saddeltag med valm.
Hallen blev taget i brug i august 2018
2015 - 2018
2.500 m² nybyggeri og 500 m² ombygning
Idrætshal
Hald Ege Idrætscenter og Viborg Kommune
Totalrådgivning
Birgittelystvej 2, 8800 Viborg
COWI A/S
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Hald Ege Idrætscenter
KONTAKTPERSON:
Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk