Hamburgr menu
Vi blev kontaktet i forbindelse med en traditionel site research for advokaterne DLA Nordic (Nu: Horten Advokatpartnerselskab), men opgaven udviklede sig radikalt undervejs, da vi blev inddraget i Hortens strategiske visioner for virksomhedens udvikling. Opdraget blev derfor ændret til at se på Hortens kommende domicil som resultat af en strategisk, innovativ proces. Projektets primære fokus blev at tilvejebringe rammerne for et dynamisk viden flow gennem hele organisationen, således at arbejdet ville forgår i et kreativt og konstruktivt miljø.

Som arkitektonisk hovedgreb, blev en X-form valgt, da dette muliggjorde et centralt torv på hver enkelt etage. Kontorer blev fordelt langs facaderne i de 4 ”ben” og åbne arbejdspladser blev placeret foran kontorer og arrangeret omkring de to atrier i hver ende af X-form.

Stueetagen blev disponeret, så den indeholdt reception, kantine, intern service funktioner samt bibliotek og den øverste etage (5. sal) blev indrettet som mødecenter. Bygningen blev opdelt i offentlige zoner, reception og 5. sals mødecenter, mens resten af bygningen er “fortrolige områder” til virksomhedens medarbejdere. Bygningens indretning blev brugt som et aktiv gennem farvevalg, møbler og placering af støttefunktioner, til at afspejle Hortens CSR værdier.

ERIK arkitekter har stået for bygnings form, programmering, materialevalg, samt alle indvendige arbejder, mens facaden blev projekteret af totalentreprenørens arkitekt (3XN).
2006-2009
9.000 m²
Domicil
Carlsberg Ejendomme A/S og Horten Advokatselskab som bruger
Lejerrådgivning, indretning og spacemanagement
Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup
Rambøll Danmark AS/ E. Pihl & Søn A/S
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Horten Advokatpartnerselskab
KONTAKTPERSON:
Bo Jeppesen

Arkitekt / Partner

T [+45] 2892 4692

bje@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk