Hamburgr menu
Den nye bygning er sammensat af to volumener, der fremstår i et enkelt og nutidigt formsprog. Den forreste, overvejende transparente, bygningskrop indeholder kontorarealer. Bagved denne er koblet et mere lukket volumen, som samtidig udgør overgangen og sammenkoblingen til den eksisterende hal. Denne indeholder mødelokaler og birum.
Den forreste bygningskrop består af en foldet dæk- og tagflade, hvorimellem der er udspændt en glasfacade. Taget følger formmæssigt det fremskudte dæk, og det markante formsprog giver bygningen en lethed, der samtidig fæstner sig til grunden.
Fra Fanøvej etableres en ny indkørsel, som den primære adgangsvej. Den eksisterende indkørsel fra Læsøvej bevares som adgangsvej til halbygningen.
Indkørslen fra Fanøvej betyder at den nye administrationsbygning opleves som liggende i forreste række, mens den eksisterende hal dermed træder naturligt i baggrunden. Materialeholdningen er enkel og gedigen. Bagvægge af rå støbte betonvægge, glasfacader og egetræ på gulv og loft skaber en varm og behagelig atmosfære.

2016 - 2018
350 m²
Administration
Hydraulic Estate A/S
Totalrådgivning
Fanøvej 6, 8800 Viborg
Viborg Ingeniørerne/
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Hydraulic Estate
KONTAKTPERSON:
Henning Pedersen

Konstruktør / byggeøkonom / Partner

T [+45] 8999 2277

hp@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk