Hamburgr menu
Sagen omfatter udskiftning af tag fra tagrende til og med vægtergang samt istandsættelse af gavle på kviste. Alle skotrender, inddækninger, ovenlys- og tagvinduer er udført i kobber og udskiftes tillige ifm. renoveringen.
Københavns Rådhus er opført mellem 1982 - 1905 og er i dag fredet. Således skal alt, der udskiftes svare til det eksisterende.
Taget er sidst skiftet i 1984, hvor det blev kittet med PCB-holdig skiferkit. Den PCB-holdige kit er nu størknet, hvorfor stenene knækker og falder ned.
Taget skal derfor skiftes ved nedtagning på miljøforsvarlig vis og nyt kittet skifertag oplægges. Der udføres ikke undertag. Fremover anvendes en fremtidssikret spansk skifersten. Isoleringen udskiftes og suppleres inden for de eksisterende geometriske rammer.
Den eksisterende udsmykning på taget demonteres forsigtigt under byggesagen og genmonteres efterfølgende på samme position.

Byggesagen er afsluttet juni 2018
2017 - 2018
Ca. 700 m² tagflade
Rådhus
KEjd, Økonomiforvaltningen
Totalrådgivning
Rådhuspladsen 1, 1599 Kbh. V
Eduard Troelsgård A/S, Byens Tag & Facade A/S
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Københavns Rådhus
KONTAKTPERSON:
Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk