Hamburgr menu
I 1993 blev vi udvalgt til at tegne et kraftvarmeværk, der kunne blive Viborgs nye vartegn, og som skulle markere overgangen mellem den industrielle by til det åbne land. Resultatet blev en spændende futuristisk bebyggelse med en grundform af to aflange, buede skaller. De to skaller ligger med ryggen mod hinanden, og værner om den avancerede teknik og en 50 meter høj skorsten. Skallernes form er skæv og bevæger sig gradvist fra en smal spids til en bredere afslutning. Her brydes skallernes flader af riste til ventilation og af lysgivende vinduer. I samme ende integrerer skallerne den store, runde akkumuleringstank, der er placeret imellem dem. Overskudsvarmen fra el-produktionen opsamles i værkets akkumuleringstank, hvorfra varmen leveres til fjernvarmeselskaberne. Både skallerne og den runde akkumuleringstank er beklædt med keramiske fliser, der fanger lyset og giver værket et smukt og køligt udtryk.

Værkets to krumme langsider er ikke helt ens. Østsiden har et gennemgående glasparti forneden, som giver et indblik i maskinrummet. Mens siden mod vest er lukket. Kraftvarmeværket er bygget, så det kan opleves med tre forskellige stemninger og udtryk i løbet af døgnet.
1994 - 1996
5.000 m²
Kraftvarmeværk
Viborg Kommune
Arkitektrådgivning
Industrivej 40, 8800 Viborg
Palle Christensen AS/ Poul LeFevre Jacobsen
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Kraftvarmeværket
KONTAKTPERSON:
Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk