Hamburgr menu
Nærværende projekt omhandler nyopførslen af en ny kredsretsbygning i Qaqortoq. Den nye kredsretsbygning ligger centralt i byen og er hævet 4-5 meter fra gadeniveau på en klippegrund. På samme side af hovedvejen som kredsretten, ligger en række boligbebyggelser, som den nye bygning i sin placering, skala og geometriske udformning, lægger sig i forlængelse af. Således placerer og indskriver det nye hus sig i naturlig sammenhæng med den øvrige bebyggelse.
Bygningen er udformet som en længebygning i én etage med udnyttet tagetage.

Huset er inddelt i tre overordnede områder, en publikumszone, med offentlig adgang, mødefaciliteter og publikumsfaciliteter, en retssalszone med retssale, voteringsrum og venterum for arrestanter samt en lukket zone med kontorer og personalefaciliteter. Bygningens facader afspejler de bagvedliggende funktioner. I ventearealerne præger lette facadepartier facaden og kontorernes regulære rytme medfører en fast takt af vinduessætning i bygningens tagetage. Forskellen i facaderne er med til fremhæve bygningens hierarki, der fortæller om de særligt vigtige retssale og offentligt tilgængelige arealer. For at skabe sammenhæng mellem de forskellige facader, beklædes bygningen med lodret bræddebeklædning.

Byggeriet blev afleveret 1. maj 2017.
2013 - 2017
925 m²
Retsbygning
Bygningsstyrelsen
Totalrådgivning inkl. design og projekteringsledelse
Qaqortoq, Grønland
Masanti A/S,
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Kujalleq Kredsret
KONTAKTPERSON:
Steen Gissel

Arkitekt

T [+45] 4214 7005

sg@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk