Hamburgr menu
Opgaven blev oprindeligt startet af NOVA5, i forbindelse med sammenlægning af Kastelvejens Skole og Langelinieskolen, men blev tegnet helt om af ERIK ved overtagelsen af opgaven.

Opgaven var særdeles kompleks, da den bestod af en ny tilbygning på 1.400 m², hvor byggeriet var påbegyndt et år før ERIK og Strunge overtog opgaven, men hvor man ikke var nået længere end til kælderen. Hele projektet er – samtidigt med at der bygges – blevet detaljeret, og der er indsendt supplerende byggeandragende.

Der er arbejdet med de arkitektoniske virkemidler på den nye tilbygning, så bygningen kan spille op til nabobygningerne. Facaderne er udført i tombak og strækmetal, med en detaljering og respekt for nabobygningernes gesimshøjder og rytme. Mod skolegården skifter bygningens facader karakter, da de er udført som en listebeklædning i cedertræ.

Alle de eksisterende bygninger renoveres og moderniseres og ERIK har udarbejde et nyt udbudsprojekt, baseret på helt nye lærings-principper for skolebyggeri.

Som nye totalrådgivere har vi kunne nå at få implementeret den nye skolereform, så skolen får helt nye og tidsvarende læringsmiljøer, og lærerne får et moderne arbejdsmiljø der understøtter dem fagligt.
2014 - 2017
1.400 m² nybyg + 9.300 m² renovering
Folkeskole
BYK, Københavns Kommune
Totalrådgivning
Holsteinsgade 41 Kbh. Ø
BOGL Aps/ Strunge Jensen A/S rådgivende ingeniører
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Langelinjeskolen
KONTAKTPERSON:
Bo Jeppesen

Arkitekt / Partner

T [+45] 2892 4692

bje@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk