Hamburgr menu
Pavillonen er smukt iscenesat på en platform, omkranset af et naturligt grønt løvtæppe, og indhyllet i en bagvedliggende kulisse af trækroner.
Der er i materialevalget såvel som i formsproget hentet inspiration og impulser fra naturens mangfoldighed.
Scenearealet, der udgør ca. 50 m², afgrænses af to fritstående sidevægge. Den konkave tagkonstruktion hviler på spinkle søjler og får derved at svævende udtryk. Et 7 m² stort depotrum udgør scenens bagvæg.
Listebeklædningen af træ på skærmvæggenes indvendige side skaber dybde i volumenet og understreger den vertikale retning med klar reference til de slanke træstammer. Formen forstærkes yderligere af den bløde afslutning af væggene. Udvendigt fremstår væggene med en pladebeklædning og tagkonstruktionen udføres i zink.
Det bagvedliggende depotrum udføres som en selvstændig bygningsdel med fladt tag og lodret listebeklædning. Indgangen til depotet er placeret, så den ikke er synlig fra tilskuerpladserne.
2008
-
Friluftsscene - kulturarrangementer
Viborg Kommune
Arkitektrådgivning
Borgvold, Viborg
COWI
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Musikpavilion på borgvold
KONTAKTPERSON:
Zoran Juresa

Arkitekt / RIBA / Partner

T [+45] 2028 0883

zj@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk