Hamburgr menu
Projektet omfatter totalrådgivning vedr. revitalisering af Ericssons tidligere domicil, Nauticon, ved Sjællandsbroen i Københavns Sydhavn.
Byggeriet er opført i 1990 og rummer i alt 25.500 m² kontorlokaler og opleves, med sin unikke placering, årligt af mere end 29 mio. forbipasserende trafikanter.
Projektet består overordnet i at udarbejde en ny bygningsstrategi og identitet for bygningen.
Dette iværksættes bl.a. ved en omfattende facadeudskiftning af bygningens markante glasfacader og en indre ombygning til fremtidens moderne kontormiljøer. Herudover tilbygges 2.900 m² nye kvadratmeter som indpasses ifm. kompleksets hovedindgange, nye gavlbygninger mod havnen samt en stor ny tagetage.

Projektets kompleksitet ligger dels i at optimere Nauticonbygningen ud de mange begrænsninger som en eksisterende bygning har. Der er høje ambitioner til bygningens fleksibilitet og performance samtidig med at det er det muliges kunst. Herudover er selve planlægningen ift. rokade af eksisterende lejere, udførelsesproces og byggeplads, hvor mange materialer skal genbruges og ikke må tage skade under den omfattende ombygning.

Projektet skal DGNB guldcertificeres og Nauticon skal i fremtiden fremstå som en ’grøn port’ til København.
Udover det nye facadekoncept og det fleksible indretnings- og installationskoncept er der tillige arbejdet med følgende bæredygtighedstiltag: CLT-elementer i nybyggeri, etablering af grønne tage med solceller samt anvendelse af elektrocrome-glas/Sage Glass som solafskærmning.

Bebyggelsen størrelse og kontraktværdi giver en stor fokus på at løsninger skal være 100% afstemte og realiserbare, i og med at en potentiel fejl kan få enorme konsekvenser i en byggesag med denne skala. Projektet skabes dermed i et særdeles tæt samarbejde med bygherren og ingeniørerne, og der er etableret projektkontor for at styrke dialog, åbenhed og samarbejde.
2016 - 2023
25.500 m²
Kontor
Danica Ejendomme og Newsec
Totalrådgivning
Sluseholmen 8, 2450 København SV
VITA ingeniører ApS,
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Nauticon
KONTAKTPERSON:
Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk