Hamburgr menu
Byggeriet skal rumme beredskabet i den vestlige del af Aalborg kommune, brand- og redning samt ambulanceberedskab.
Bygningen er orienteret med portfacaden mod fjorden og fremstår arkitektonisk i sort ligesom administrationsbygningen på hovedstationen i Aalborg.
Beredskabsstationen opføres i beton i to etager beklædt med sortgrå gennemfarvet fibercementplader. Taget har ensidig hældning og beklædes med tagpap.
I stueplan indrettes garagedel med 5 ”garagebaner” til køretøjer, værksted/depot samt omklædningsfaciliter.
I forlængelse af garageanlægget etableres en overdækket vaskeplads (med kloarkering, sandfang og olieudskiller) med tilknyttet kogeplads for forplejeningstjenesten.
På første sal indrettes et rummeligt møde- og undervisningsrum med tilknyttet køkken. Rummet har smuk udsigt over fjorden. Derudover indeholder etagen to lukkede hvile/soverum, kontor samt yderligere omklædning-, bade- og toiletfaciliteter.
2012 - 2014
560 m²
Brandstation
Beredskabscenter Aalborg (Nordjyllands Beredskab)
Arkitektrådgivning
Søndergade 47, 9240 Nibe
LINDGAARD AS, Murer- og entreprenørfirmaet MTS
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Nibe Brandstation
KONTAKTPERSON:
Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk