Hamburgr menu
Region Skåne har ambitioner om at bygge et universitetssygehus i verdensklasse. Universitetssygehuset består af Malmø Sygehusområde og Lund Sygehus og er Sveriges 3. største og Region Skånes største arbejdsplads. Den sydsvenske region investerer i alt seks milliarder svenske kroner over de kommende år i udviklingen af Malmø Sygehusområde, der indebærer en ny helhedsplan, en ny behandlingsbygning og en betydelig opdatering af områdets tunnel- og logistiknetværk. Det nuværende sygehusområde er beliggende centralt i Malmø i et relativt tæt bebygget byområde og består blandt andet af flere fredede og bevaringsværdige bygninger. Opgaven stiller således store krav til at tænke nybyggeri, kulturarv og transformation sammen.

Den nye behandlingsbygning på ca. 70.000 m² skal designes i tæt samarbejde mellem bygherre, arkitekt og entreprenør og sætte nye standarder for et hospitalsbyggeri, der er fleksibelt og robust i forhold til fremtidens forandringer inden for behandling og udstyr. Alle funktioner/afdelinger som på forskellige måder skal arbejder i bygningen inddrages i samarbejdet. Målet er at udvikle optimale fysiske rammer for en patientcentreret pleje og behandling, et godt arbejdsmiljø og en sammenhængende og effektiv funktionalitet, således at bygningen i de næste mange år understøtter virksomhedens kontinuerlige udvikling af ydelser og arbejdsprocesser.

Ambitionen for sygehusområdet indebærer tillige en forstærkning af relationen til Malmö by ved at åbne op mod byen gennem nye forbindelseszoner og grønne områder. Udviklingen af området forventes at fortsætte indtil 2022.

Byggeriet udføres i forhold til energiklassificering og dagslys i hht. den svenske standard Miljöbyggnad GULD..

Tegnestuens ydelser omfatter bl.a.: Deltagelse i kvalificering af en helhedsplan for hele sygehusområdet, udarbejdelse af byggeprogram, udarbejdelse af standarder, designkoncepter og best practice til de enkelte sygehusafdelinger, facilitering af brugerprocesser, formgivning, projektering, funktionsanalyser og –planlægning, logistikplanlægning samt viden om sundhedsarkitektur og evidensbaseret design.
2015 - 2022
70.000 m²
Sygehus
Region Skåne
Arkitektrådgivning/ Underrådgiver
Malmø
WHITE Arkitekter (Totalrådgiver)/ Rambøll, Tyrens AB mf./ Skanska
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
NSM – Nye Sygehus
KONTAKTPERSON:
Camilla Heering

Sundhedschef

T [+45] 6165 5064

che@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk