Hamburgr menu
Den ny politiskole i Vejle realiseres med udgangspunkt i eksisterende bygninger, men der tilføjes nye bygningsafsnit på ca 9.500 m², så skolens i alt 20.000 m² samlet set tegner en klar og enkel organisering, der tilgodeser krav til de funktionelle sammenhænge.

Undervisningsfaciliteterne omfatter en række klasselokaler, træningsrum, auditorium og en idrætssal, opbygget om et stort samlende atrium der rummer kantine og opholdsarealer for skolens elever. Herudover rummer skolen personale- og administrationsafsnit samt værelser til overnatning i forbindelse med efter- og videreuddannelse.

Skolens bygninger fremstår med en gennemgående materialeholdning med røde teglsten, der understreger et markant og robust byggeri ift. de omkringliggende grønne arealer og bebyggelser.

Skolens grønne uderum omfatter løbebaner og træningsfaciliteter samt et afgrænset område til politiets køretøjer. I dette område findes ligeledes indendørs og udendørs faciliteter til simulerede træningsforløb

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Rigspolitiet, herunder Politiets fremtidige brugere og undervisere på skolen.
2017 - 2020
20.000 m²
Undervisning
Bygningsstyrelsen, Skanderborg
Totalrådgivning
Soldalen 8, 7100 Vejle
Norconsult
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Ny politiskole
KONTAKTPERSON:
Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk