Hamburgr menu
I forbindelse med etableringen af firmadomicilet var ERIK arkitekter igennem en årrække arkitektrådgiver for Pandora. Rådgivningen bestod eksempelvis af flowanalyser, optimering, disponering og indretning samt lejerleverancer, økonomi og tilsyn.

Indledningsvist i de tidlige faser rådgav ERIK arkitekter Pandora i forbindelse med screening af mulige lejemål og projektbyggerier. Her udførte vi test layouts, flow analyser, analyser af brutto/netto forhold, økonomi samt kom med optimeringsforslag for at forbedre arealforbruget samt tilføre arkitektoniske rumligheder i de mulige projektbyggerier.

Da Pandora traf beslutningen om at flytte til Havneholmen, arbejdede vi for at optimere entreprenørens projekt, og for at tilføre det kommende domicil mest mulig værdi for pengene. Først ved bistand, granskning, kommentering og forhandling i forbindelse med kontraktindgåelse, og herefter som Pandoras bygherrerådgiver. Her havde vi ansvaret for at få Pandoras brand afspejlet i husets kvaliteter, aptering og organisation samt sikre, at Pandora fik så meget kvalitet for pengene som muligt.

Vi forestod tillige alle indretningsprincipper, afholdelse af workshops med afdelingsrepræsentanter for 8 organisatoriske afdelinger, og forestod en analyse for implementering af aktivitetsbaserede arbejdspladser med efterfølgende indarbejdelse af indretningsmæssige tiltag. Efterfølgende forestod vi afholdelse af møbeludbud i omvendt licitation. ERIK arkitekter stod herudover for indarbejdelse af supplerende lysprojekt, samt ændringsprojektering for udvalgte områder.

ERIK arkitekter stod for at sikre, at tidsplanerne blev overholdt, og at Pandora rettidigt fik formidlet ønsker og krav til de udførende entreprenører.

Ved alle faseskift har ERIK arkitekter tillige gransket projektet og har tilset, at den lovede kvalitet og Pandoras tilkøb er indarbejdet i projektet.

I udførelsesfasen førte ERIK arkitekter tilsyn, deltog i byggemøder, granskede økonomi, herunder aftalesedler for tilkøb, og tilså generelt at udførelsen svarede til Pandoras krav. Endvidere styrede vi lejer- og møbelleverancer samt koordinerede grænseflader.

Byggeriet er opført af SKANSKA og er tegnet af Bystrup Arkitekter & Designere og Rambøll. Inventarudbuddet blev vundet af Movement, med Henning Larsen som underrådgivere.
2013 – 2016
13.900 m²
Firmadomicil
Pandora
Bygherrerådgivning/lejerrådgivning, byggeprogram, indretning/workspace management, lejerleverancer, økonomi, tilsyn
Havneholmen 17-19, 1561 København K
Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniører og Lightscapes
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Pandora
KONTAKTPERSON:
Jette Lind Johansen

Arkitekt / Partner

T [+45] 4043 2804

jlj@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk