Hamburgr menu
Det nye anneks til Skive Rådhus, tager udgangspunkt i Skive Kommunes ønske om et karakterfuldt og bæredygtigt hus. Rådhusannekset består af tre kontoretager, der etableres ovenpå to parkeringsdæk. Ved at udnytte grundens terrænfald og placere det ene p-dæk delvist under terræn, opnås en samlet bygningshøjde på henholdsvis fire etager mod vest og fem etager mod øst.

Hjertet i bygningen er et triplet høj atrium, der foruden ankomst også fungere, som en af bygnings store dagslyskilder og bindeled mellem etagerne. Fra atriet ses husets fleksible struktur og den statiske opbygning af dæk på søjler. De ikke bærende facader muliggør lette skillevægge mellem kontorerne. Dette er en fleksibilitet, som skaber udviklingsmuligheder og god potentiale for ændring af rumstørrelser og disponeringer af bebyggelsen.

Af energitiltag kan blandt andet nævnes: Solceller som en integreret del af facadebeklædning, solceller på tag til produktion af el, solfangere på tag til opvarmning af varmt brugsvand, køling med grundvand, opvarmning med biodiesel, CTS styring til driftsoptimering, opsamling af regnvand, ingen PVC og andre miljøbelastende materialer i bygningskomplettering.
2012
6.500 m²
Anneks til Skive Rådhus
Skive Kommune
Arkitektrådgivning
Ågade, 7800 Skive
Rambøll
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Skive Rådhus
KONTAKTPERSON:
Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk