Hamburgr menu
Projektet opføres på en tidligere erhvervsgrund ved en rekreativ strandeng - en hjørnebrik mellem å og fjord - tæt ved Vejles centrum. Beliggenheden mellem by og natur er ideel for byudviklingen, og den nære kobling til de maritime omgivelser har sat sit præg i farver og materialer.
Bebyggelsen opdeles i tre delområder. De private luksusrækkehuse "Fjordhusene" i første række mod henholdsvis fjord og å, de private udlejningsboliger "Strandgaderne" samt de almene familieboliger "Strandparken" for Boligforeningen Lejerbo Trekanten.
Bebyggelsen som samlet hele omfatter rækkehuse i to etager og lejligheder i tre etager og er i sin arkitektur inspireret af storbyernes byhuse med enkle teglstenskroppe og få men store facadeåbninger. Opbrud i materialer mellem nederste og øverste etager sikrer variation i udtrykket, og brugen af især træmaterialer er tilpasset fjordmiljøet. For at opnå variation i arkitekturen er der arbejdet med forskydninger husene imellem. Forskydningerne bevirker tillige at aftensolen fanges optimalt fra alle boliger.
2017 - 2021
17.600 m²
107 private og 54 almene boliger
CASA A/S og Lejerbo Trekanten
Arkitektrådgivning
Ibæk Strandvej, 7100 Vejle
CASA AS, Terra Nova Landskabsarkitekter, Arne Elkjær A/S
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Skudehavnen Vejle
KONTAKTPERSON:
Morten Bluhm

Arkitekt / Tegnestueleder, Aarhus

T [+45] 6161 1299

mb@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk