Hamburgr menu
Bygningen er et rektangulær og et funktionelt ”skrin” i tegl, aluminium/glas og træ og i fire etager med kælder for parkering, sådan som byggeprogrammet udstikker rammer og behov. Bygningen placeres i området så der skabes en sammenhæng til de eksisterende sundhedsmæssige tilbud og naturen. Bygningen placeres i forlængelsen af Vitaparkvej og får således fire facader, der alle er meget væsentlige og vil opleves af brugereog fra distancen.

Man ankommer som patient eller gæst midt på bygningens vestfacade, hvor et stort og indrykket glasparti tydeligt definerer husets hovedindgang. Den centrale fordelingsfoyer strækker sig fra stueplanets ventelounge og op gennem bygningens fire etager i et rummeligt spændende forløb med balkoner og ovenlys. Fra hovedtrappen og elevatoren er der korte afstande ud til bygningens forskellige afsnit.
2019
2.300 m²
Sundhedshus
Odder Komunne
Konkurrence
Odder, Aarhus
JFP AS/ By Munch/ Ingeniørne
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Sundhedshus Vita Park
KONTAKTPERSON:
Morten Bluhm

Arkitekt / Tegnestueleder, Aarhus

T [+45] 6161 1299

mb@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk