Hamburgr menu
Visionen var at understøtte børnenes tryghed, trivsel og udvikling i mindre enheder. Institutionen består således af 4 klynger, der hver især kan fungere som små selvstændige enheder med to aktivitetsrum og et lokalt fællesrum. Herfra kan man bevæge sig ud i ”verden” og have aktiviteter i det store fællesrum, eller i de dedikerede projektrum. Vi valgte at nedbryde skalaen i både rum, arkitektonisk udtryk og materialitet for at kunne understøtte nærhed, tryghed og genkendelse i børnehøjde.

I Kohavehusets tilfælde er oplandet parcelhuskvartererer med enfamilie boliger. Vi valgte derfor at tage arkitekonisk afsæt i det velkendte ”hus” med sadeltag, for at børnene mødes af et genkendeligt udtryk. For samtidigt at skabe et mere udfordrende og fleksibelt univers, er de små huse lagt sammen under ét tag, der samlet skaber et dynamisk landskab, der samler klyngernes ”huse” under ét. Tagformerne skaber et tredimensionelt rumligt og bevæget landskab, som også knytter sig til legepladsens kuperede terrænforhold.

Kohavehuset er indvendigt som en Babuschka dukke, der rum for rum bliver større, som man bygger uden på den. Børnene kan vælge de nære og trygge rammer inden for den velkendte klynge, eller de kan udfordres i aktivitetsbaserede projektrum/fællesrum, hvor de kan tilvælge særlige aktiviteter der interesserer og udfordrer dem på tværs af tilhørsforhold og alder.

Institutionen rummer 4 pædagogiske grupperinger med i alt 150 børn og stod færdig til indflytning i februar 2016.
2012 - 2016
1.500 m²
Daginstitution
Rudersdal Kommune
Totalrådgivning
Kohavevej 72, 2950 Vedbæk
Ting & Brandt Landskab/ Søren Jensen Rådgivende Ingeniører
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Trørød Børnehus / Kohavehuset
KONTAKTPERSON:
Bo Jeppesen

Arkitekt / Partner

T [+45] 2892 4692

bje@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk