Hamburgr menu
Musikbørnehaven er placeret på en grøn eng, omkranset af en træbevoksning. Centralt på grunden ligger den kvadratiske bygning – Unoden – der strammer op på den irregulære grund. Kvadratet er valgt ud fra visionen om, at brugene skal have fuldt overblik over bygningen.

Huset består af et centralt fælles opholdsareal – hjertet i bygningen – der er inddelt i forskellige mindre opholdszoner med adgang til et amfiscenemiljø. Herfra fordeles vuggestue- og personaledelen til den ene side, og børnehavedelen modsat til den anden side.

Bygningen er ligeledes opdelt i flere akustiske zoner alt efter rummets primære anvendelse.

Facaderne spiller sammen med rummet bagved og har således varierede moduler, der afspejler husets brug og skaber bevægelse i bygningens ansigt udadtil. Røde søjler og tre forskellige varme nuancer i facadepanelerne understreger dette drilske spil.
2007 - 2008
870 m2
Daginstitution med plads til 90 børn
Viborg Kommune
Totalrådgivning
Skaldehøjvej 14B, 8800 Viborg
Grontmij
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Unoden – Et musisk børnehus
KONTAKTPERSON:
Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk