Hamburgr menu
Projektet omfatter ombygning og renovering af 10 boligblokke, opført mellem 1966 og 1968, med 236 boliger samt renovering af klimaskærm på 11 dobbelthuse opført mellem 1944 og 1948.

De 10 boligblokke efterisoleres udenpå facaden og forsynes med ny skalmur af teglsten og der monteres nye facadepartier samt nye altaner. Der udføres ny tagdækning samt nye tagrender og nedløb. På 3 blokke reduceres etageantal fra 3 etager til 1 etage og indvendigt fortages sammenlægninger af lejligheder således af 236 boliger reducereres til 179. Desuden foretages nyindretning af alle boliger med nye køkken og badeværelser. Der udføres ny vand- og varmeinstallation og alle boliger forsynes med ballanceret ventilation. I en del af blokkene etableres elevatorer og nye trapper i eksisterende trapperum. Udfor hver trapperum opføres en lukket bygning til opbevaring af cykler o.lign.

På boligblokken mod adgangsvejen nedbrydes den midterste opgang, således der skabes en stor åbning i bygningen så bebyggelsen fremstår åben ind mod områdets store grønne fællesareal. Projektet omfatter herudover nyindretning af udearealer.

På dobbelthusene oplægges ny tagdækning med nye tagrender og nedløb, og lofter, skunk og skrålofter efterisoleres. Der frigraves omkring bygningen og kælderydervægge isoleres udvendig. Der udføres dræn og nye kloakledninger omkring bygningen. Der udføres ny udvendig kældertrappe.
2013 - 2018
Boligblokke: 19.930 m². Reduceres efter ombygning til 13.519 m². Dobbelthuse: 2.000 m²
258 almennyttige boliger
Bomiva
Totalrådgivning
Vestervænget, 7800 Skive
ARKplan, Rambøll
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Vestervænget
KONTAKTPERSON:
Henning Pedersen

Konstruktør / byggeøkonom / Partner

T [+45] 8999 2277

hp@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk