Hamburgr menu
Faglokalerne placeres i et nyt bygningsafsnit nord for den eksisterende skole - forbundet med den øvrige skole med “Lynlåsen” - skolens centrale hovedgang.

Bygningen udformes som en cirkulær bygning, der tydeliggør naturfagene i den samlede skoles bygningsgeografi.

Naturfagshuset rummer store, lyse og fleksible faglokaler, samlet omkring et fællesrum til brug for gruppearbejde, synlige depotfunktioner og udstilling. Fællesrummet er desuden synligt mod “Lynlåsen” via glaspartier, så fagområdets aktiviteter er eksponeret i skolen.

Faglokalerne indrettes og bestykkes forskelligt med bl.a. laboratorieudstyr - dermed tilbyder fagområdet en variation af tilbud og muligheder som udgangspunkt for en fleksibel skemalægning og undervisningsstruktur.

I tilknytning til naturhuset indrettes et afgrænset udeareal til inddragelse i forbindelse med udendørs arbejde. Her vil der være udendørs værkstedsfaciliteter med plads til at dyrke planter, vejrstation m.v.

Lynlåsen vil forlænges yderligere mod nord, når der i senere etaper tilbygges klasseområder for mellemtrin og overbygning. Selv om skolen efterhånden bliver ganske stor, fastholdes overskueligheden og overensstemmelsen mellem skolens pædagogiske og fysiske landskab.
2008 - 2009
800 m2
Undervisning - Naturfagslokaler
Viborg Kommune
Arkitektrådgivning
Boghvedevej 26, 8800 Viborg
Grontmij AS
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Vestervangsskolen, Viborg
KONTAKTPERSON:
Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk