Hamburgr menu
Vestre Fængsel er et lukket fængsel, der blev opført i 1895 med Ludvig Fenger som arkitekt. Der er plads til 429 indsatte, heraf 36 i Vestre Hospital og 33 på en særlig kvindeafdeling. Anlægget består af ældre fængselsbygninger med ydermur og andre sikkerhedsforanstaltninger. Fængslets hovedstruktur er en korsformet panoptisk 4-etagers bygning. Fængslet har gennemgået forskellige udvidelser igennem årene.

Udvidelsen består af en ny belægsbygning indrettet med 40 lukkede pladser med tilhørende aktivitetsrum samt en ny besøgsbygning. Belægsbygningen placeres i forlængelse af den eksisterende Nordfløj, med en glas-mellembygning som overgangsled. Besøgsbygningen placeres nordvest for Nordfløjen. De to bebyggelser forbindes via en gangbro. Belægsbygningen opføres i 4 etager og kælder. Gangforløbet i den eksisterende fløj videreføres i den nye med celler på begge sider af gangen. Bygningen opføres i grå/gule mursten med et farvespil der genfindes i det eksisterende murværk. På taget etableres et indhegnet gårdtursareal. Besøgsbygningen opføres i 4 etager og kælder.
Modtagelsesområdet er ført igennem ringmuren således at de besøgende ankommer til besøgsbygningen gennem en glasdør uden for ringmuren.
2013 - 2016
2.500 m²
Fængsel
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Arkitektrådgivning
København SV
Niras AS, G. V. L Enterprise AS
Projektperiode 
Omfang
Anvendelse
Bygherre
Ydelse
Adresse
Samarbejdspartnere
Vestre Fængsel
KONTAKTPERSON:
Steen Gissel

Arkitekt

T [+45] 8999 2293

sg@erik.dk

ERIK arkitekter A/S     /     info@erik.dk     /    T [+45] 8999 2299

Kontorer

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

ODENSE

VIBORG

Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg
aalborg@erik.dk

Mindet 2, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
aarhus@erik.dk

Flæsketorvet 75
Den Hvide Kødby
DK-1711 København V
kbh@erik.dk

Møllekajen 7, 3.tv
DK-5000 Odense C
odense@erik.dk

Sparregade 2
DK-8800 Viborg
viborg@erik.dk