Kan fjernarbejde og samarbejde gå hånd i hånd?

4

ITU fjernarbejde
Coronakrisen har tvunget virksomheder verden over til at skifte det fysiske kontor ud med hjemmekontoret. Men hvordan er det egentlig gået? I et tæt samarbejde med ERIK har to kandidatstuderende fra ITU undersøgt, hvordan fjernarbejde påvirker samskabelse hos ERIK, og hvordan digitale værktøjer kan designes, så de bidrager positivt til samskabelse og samarbejde under fjernarbejde.

Hjemmearbejdets udfordringer er tydelige hos ERIK og sandsynligvis også mange andre kreative virksomheder, som i høj grad arbejder visuelt. Medarbejderne er vant til at præsentere, pege og tegne i samarbejde, og det er trods alt nemmest, når man sidder fysisk overfor hinanden. De visuelle elementer er altafgørende for arbejdet i ERIK, da de bruges til at skabe fælles referencerammer og forståelser. Men hvordan får man dette til at fungere digitalt, og er det overhovedet muligt?

Netop dette problemfelt har fået Emma van’t Veen og Jeppe Aarup fra ITU til at undersøge, hvordan fjernarbejde påvirker samskabelse i ERIK. Det har de gjort med udgangspunkt i en såkaldt co-designproces, hvor de inddrager medarbejderne fra ERIK via for eksempel workshops i en sådan grad, at de bliver med-designere og altså bidrager til at se på – og løse problemet. Derudover har de så vidt muligt gennemført denne co-designproces som fjernarbejde for på den måde for alvor at mærke fjernarbejdets fordele og ulemper og dermed bruge selve designprocessen til at undersøge, hvordan fjernarbejde påvirker deres samarbejde med medarbejderne.

Fjernarbejde hos ERIK

Gennem interviews, observationer og workshops med udvalgte medarbejdere fra ERIK har de to studerende fundet frem til en række udfordringer, som medarbejderne oplever ved fjernarbejde. En af de fremtrædende udfordringer er medarbejdernes behov for indbyrdes, spontan sparring og uformel vidensdeling, som er sværere fra hjemmekontoret. De digitale alternativer til dette reducerer kvaliteten væsentligt, hvilket naturligvis har en indvirkning på medarbejdernes arbejde.

Derudover bliver den altovervejende visuelle arbejdskultur også udfordret af fjernarbejde, da der ikke er de samme muligheder for at visualisere ting og bruge dette som udgangspunkt for samarbejdet, som der er ved fysisk samarbejde.

Fremtidens ideelle, digitale platform

På baggrund af de identificerede udfordringer har de to studerende sammen med udvalgte medarbejdere fra ERIK defineret en række krav til den ideelle, digitale platform/værktøj til fjernsamarbejde i virksomheden.

Funktioner i ERIKS kommende platform

01

Samtidig interaktion

Muligheden for at interagere med andre deltagere på platformen i realtid ved fx at se hinandens synsfelter, musemarkører & interageren med det visuelle materiale, som bliver delt til den pågældende samskabelsesworkshop.

02

Digitalt manifold

Det skal være muligt at tilføje og skitsere på lag som bliver lagt oven på fx en plantegning. Under dette kunne der også være mulighed for mere intuitive tegneværktøjer i form af anden digitale penne som hardware.

03

Kommentarer

Brugere skal kunne efterlade tydelige skriftlige kommentarer på platformens visuelle materiale. Kommentarerne skal være i et letlæseligt format og ikke være gemt væk bag minimerede grafiske ikoner.

04

Eksportering af det udarbejdede materiale

Alt visuelt og skriftligt materiale skal kunne eksporteres både for, at fx plan- og facadetegninger kan printes ud fysisk, men også for at alt kan gemmes som dokumentation. Under denne funktion kan det også være muligt at tilgå det visuelle materiale og dokumentation for at muliggøre, at deltagerne kan arbejde videre uafhængigt af hinanden.

ITU fjernarbejde

Fotograf: Martin Ford

Der er ingen tvivl om, at fjernarbejde besværliggør arbejdsgangene hos ERIK, herunder særligt de kreative og ofte iterative processer, som er en stor del af arbejdet. Dette skyldes netop, at de mangler et digitalt værktøj eller en digital platform, som imødekommer kreativitet og samskabelse.

Arkitekternes kreative sprog er afhængigt af visuelle værktøjer såsom manifold, og derudover er det afgørende, at der er mulighed for at samarbejde gennem platformen/værktøjet, så man for eksempel kan reagere på hinandens arbejde og i fællesskab løse en given udfordring.

Den digitale arbejdsplads er kommet for at blive

En platform/værktøj, der imødekommer disse afgørende krav, kunne gøre arbejdet i ERIK og sandsynligvis også mange andre kreative virksomheder mere fleksibelt og knap så bundet af tid og sted.

Den digitale arbejdsplads er dog kommet for at blive, og selvom en stor del af arbejdet hos ERIK på nuværende tidspunkt fungerer bedst i fysiske rammer, har Coronakrisens digitale vaner unægteligt sat sine spor på enhver arbejdsplads. Vi tager et stort skridt i den digitale retning ved at italesætte og anerkende de begrænsninger, fjernarbejde har for os og vores arbejde og derigennem identificere de ideelle løsninger. Næste store skridt er at omdanne dette til reelle muligheder.

 

ITU

Emma van’t Veen & Jeppe Aarup. Fotograf: Jakob Birkner