Dem vi er

At tegne til liv.

Vi ser ikke en bygning som et resultat, men som en begyndelse for andre at udfylde. Med arkitekturen som katalysator har vi ambitioner om at skabe fundamentet for et bæredygtigt liv. Vi ønsker en verden uden ensomhed og mistrivsel, hvor arkitektur danner rammer for fællesskaber og sunde liv.

Som arkitekter skaber vi ikke kun de nye rammer, men vender også tilbage til bygninger, der er skabt i en anden tid. Her skal vi ikke kun forme, men også genskabe mulighederne for at nutidens liv igen kan udfolde sig.

Vi forholder os ansvarsfuldt til det ressourceforbrug, der er forbundet med vores byggerier, for vores arkitektur skal bidrage positivt til stedet og altid have som formål at give mere tilbage, end det tager.

ERIK er summen af mange forskellige menneskers viden og erfaring. Ingen projekter løses af et enkelt individ, og selv de mindste opgaver er igennem flere hænder. Vi betragter derfor ikke arkitektur som et enkelt individs værk, men som en begyndelse på noget, der er foranderligt, og noget der er skabt i samarbejde.

Vi er rådgivende arkitekter i alt, vi gør.

lensmarken

Begyndelsen på livskvalitet og fællesskab i en lille grøn landsby i Årslev.

Medarbejdere

175

Arkitekter, bygningskonstruktører & specialister.

Kontorer

5x

Aalborg, Aarhus, Viborg, Odense, København.

Kønsfordeling

85/90

Lige/Ulige CPR-numre.

Historie

1930

Går vores rødder tilbage til.

Hverdagsmål

I vores hverdag vægter vi viden og værdi højt. ERIK er en uhøjtidelig og dynamisk organisation med fokus på dialog og udvikling, bl.a. via vores interne uddannelsesprogram. Vi har en uformel tone og en flad struktur. Vi skaber tidløse og holdbare arkitektoniske løsninger til hverdagen, og er stærkt forankret i vores netværk og lokale markeder med lange relationer. Vi er tæt på, altid i øjenhøjde og optaget af det, vi skal: At skabe merværdi for kunden.

01

Proces

Vi tænker os godt om, før vi går i gang. For arkitekturen har en langsigtet effekt på byer, samfund, mennesker og verden.

02

Viden

Vi gør ekspertviden til almenviden. Vi deler viden og minimerer kompleksiteten.

03

Kultur

Vi tror på, at forskellige fagligheder og profiler udvikler os, vores projekter og vores kultur.

tegnestuen københavn kontor
Århus kontor

Viden

Vi bygger på erfaring og specialisering. Ved at vide noget forskelligt, ved vi mere i fællesskab.

03_KULTUR_lyngby_rådhus

Kulturarv

1

Klar kærlighed

De fredede, bevaringsværdige og gamle bygninger er en del af vores fælles historie. Vi har en forpligtelse til ikke bare at passe godt på dem, men også at udvikle og revitalisere, så de er relevante og nærværende – både nu og i fremtiden. Vi kortlægger de bærende kulturværdier i bygningen og anbefaler en strategi med udgangspunkt i analyse og behov. Vi arbejder med en bred vifte af forskellige bygninger og opgaver, lige fra simple tag- og vinduesudskiftninger, til store transformationer og restaurering af nogle af Danmarks fineste slotte og kirker. Som Kongelig Bygningsinspektør passer vi godt på en række af statens fredede ejendomme, ligesom vi som kirkekonsulent kvalificerer og godkender menighedsrådenes kirkernes ønsker og behov for udvikling. Se eksempler.

Vil du vide mere?
ØST / Gitta Hammer, gh@erik.dk
VEST / Morten Bluhm, mb@erik.dk

Almen

Fællesskaber

2

At favne alle mennesker

Fællesskaber er centralt for menneskelig trivsel. Derfor designer vi boliger, arbejdspladser og institutioner omkring fællesskaber. Knap en million af os lever i de over 500.000 almene boliger, som er fordelt i Danmark. De almene boligers særlige sociale rolle i samfundet står os særligt nær. Vi arbejder med sociologien og den ønskede demografi i de almene boligområder for at fremelske ægte fællesskaber. Vi designer til fire typer af fællesskaber; Det spontane, det planlagte, det inviterende og det opbyggende fællesskab. Ved at have en klar strategi i planlægningen af fællesskaber, sikrer vi, at de bliver langtidsholdbare og blomstrer.

Vil du vide mere?
ØST / Sebastian Soelberg, seso@erik.dk
VEST / Morten Bluhm, mb@erik.dk

Årslev

CO2 emissioner / LCA & LCC

3

Målbarhed både nu og i 2030

Vi arbejder kvantitativt med klimapåvirkningen i hele byggeriets livscyklus – både i nybyggeri, transformations- og driftsprojekter. I det arbejde anvender vi både tidlige variantsammenligninger af aktuelle løsninger, fulde LCA-vurderinger og vores egne programmer, der tapper ind i forretningssegmenter, design workflow og IKT. Ved at arbejde analytisk og kvantitativt kan vi finde de løsninger, hvor man reelt nedbringer klimapåvirkningen og får den rette kvalitet.
Gennem tæt dialog med bygherrer og samarbejdspartnere bidrager vi til en mere bæredygtig udvikling af projekter, hvor bæredygtighed er en naturlig del af ligningen. På den måde sikrer vi langtidsholdbar arkitektur.

Vil du vide mere?
ØST / Søren Pedersen, sope@erik.dk
VEST / Anne Refsgaard, anr@erik.dk

Roskildevej Hillrød -9

DGNB

4

Innovationsfremmende certificering

Certificeringer forudsætter tværfagligt samarbejde, så arkitektur, bygbarhed og landskab tænkes sammen. Vi anvender certificeringer som et redskab og fælles sprog for projekternes kvaliteter. Vi arbejder målrettet på, at certificeringen ikke bliver et facit, men en kvantificerbar ramme for projektets kvaliteter. Igennem certificeringen bliver det muligt at evaluere kvaliteterne for det område, projektet indfinder sig i, samt de miljømæssige, sociale, tekniske og procesmæssige kvaliteter på en måde, der i hele processen har projektets økonomiske værdi for øje. Certificeringen øger kvalitetsniveauet og formidler komplekse bæredygtighedsstrategier og løsninger – både for os internt og til vores bygherrer og samarbejdspartnere. Vi certificerer byområder, nye bygninger, renoveringsprojekter samt bygninger i drift og har 22 DGNB-konsulenter, som alle brænder for at gøre en forskel. Se eksempler.

Vil du vide mere?
ØST / Søren Pedersen, sope@erik.dk
VEST / Anne Refsgaard, anr@erik.dk

VIDEN_Adfærd

Indretning & Adfærd

5

Indretning er strategi og forretningsudvikling

Gennem involverende brugerprocesser og valid dataindsamling, afdækker vi organisationers behov og skaber smukke, helstøbte og funktionelle miljøer, der understøtter vision, strategi og adfærd. Vi udfordrer vanetænkning og sikrer optimal udnyttelse af kvadratmeter. Dataindsigt bruges til at kortlægge effektivitet, trivsel, brug og adfærd. Det skaber det bedste grundlag for at træffe de rigtige beslutninger for organisationen. I erhvervsindretning er fokus altid organisationens ønsker til arbejdsformer og sociale og faglige fællesskaber. I undervisningsrum bruges indretningen som ”den tredje pædagog” til at guide og nudge elever og undervisere til de ønskede aktiviteter. Hvis det ønskes, at brugere er medbestemmende på de fysiske rammer, så designer og faciliterer vi en proces, der skaber engagement og ejerskab, hvor alle bliver hørt. Se eksempler.

Vil du vide mere?
VEST / Camilla Traczyk Holmriis, cth@erik.dk
ØST / Katrine Louise Juul Nielsen, kni@erik.dk

Grundfos Event Hall

Landskab

6

Kontekst og sammenhæng

Vi udvikler arkitektur i sammenhæng med konteksten og skaber projekter, der integreres på det givne sted. Her er stedsanalysen essentiel for gode uderum. Livet, der opstår mellem husene, prioriteres højt, da det kan øge mental sundhed og skabe merværdi for mennesker. Uderummet får først sin sande værdi og kvalitet, når brugerne aktivt benytter disse uderum. Derfor vægter vi at møde brugerne i øjenhøjde for at skabe de bedste resultater. Gennem landskabsarkitekturen arbejder vi på at bidrage til mere bæredygtige by- og lokalsamfund i samspil med natur, kultur og klima. For at bidrage til grønnere uderum i byerne, arbejder vi aktivt på at styrke forbindelsen til naturen ved at rette fokus på biodiversitet, udfordringer med regnvand, CO2-reduktion og biofakta. Vi arbejder med fællesskaber, brugerinddragelse, bæredygtighed samt drift og pleje, og har projekter i spektret fra helhedsplanlægning til udførelse – og er med hele vejen. Se eksempler.

Vil du vide mere?
Kathrine Thorlacius-Ussing, ktu@erik.dk

Hald Ege Idrætscenter

Bygherre-rådgivning

7

Strategi og fokus

Det er hverken enkelt eller risikofrit at være bygherre. Byggeri, lovgivning og aftalegrundlag er komplekst og svært at navigere i. Det er derfor meget nemt at fortabe sig i detaljer, bunker af notater og de mange beslutninger, der skal træffes. Som bygherrerådgiver har vi fokus på de grundlæggende principper. Beslutninger og løsninger skal understøtte bygherrens mål og businesscase, og vi bruger tid på at kvalificere ønsker og behov, og udfordrer om der kan være andre løsninger, som giver mere værdi. Det skal give mening for projektet og for kunden. Vi drukner ikke kunden i lange beslutningsnotater og ikke-prioriterede granskningsnotater, men tager ansvar og fokuserer på de dele, beslutninger og elementer, der er vigtige på det stadie, som projektet er på. Se eksempler.

Vil du vide mere?
ØST / Erik Skytte, ersk@erik.dk
VEST / Gitte Kjølby, gfk@erik.dk

hempel laboratorier

Life Science

8

Viden og produktion

En vigtig del af den viden, som gør Danmark til et videnssamfund, bliver udviklet i højtspecialiserede laboratorier. Det gælder f.eks. viden til rumforskningsindustrien, nanopartikler og udvikling af ny medicin. Kravene til laboratorier, undervisning og produktionsfaciliteter varierer, men fælles for dem er, at det er helt afgørende at have styr på sammenhænge, renhedskrav og luftskifter, når der skal designes nye eller ombygges eksisterende laboratorier. Vores laboratorieeksperter har den viden og arbejder tæt sammen med både danske og udenlandske specialister for at planlægge, designe og projektere nogle af verdens mest avancerede laboratorier. Vi bruger vores viden og erfaring til både at sikre gode arbejdsforhold kombineret med en effektiv, fleksibel og hensigtsmæssig indretning af bygningerne. Se eksempler.

Vil du vide mere?
Jesper Langvadjela@erik.dk

ERIK Århus

Brandrådgivning

9

Strategi for sikkerhed

Lovgivning skal tænkes ind i den tidlige skitsering. Vores kompetente brandrådgivere udfører rådgivning indenfor forskellige bygningstyper fra både mindre renoveringsopgaver til større projekter, hvor vores speciale er kontordomiciler og boliger i etageboligbyggeri op til 4 etager. Vi er certificeret til Brandklasse 2, hvilket gør, at vi kan håndtere etageboligbyggeri op til 45 meter, kontorbyggerier op til 45 meter, skoler & undervisningsbygninger, hoteller op til 22 meter, plejehjem op til 2 etager og lagerbygninger i en etage. Herudover har vi samarbejdsaftaler med brandklasse 3 og 4 brandrådgivere, der gør det muligt at være fleksible og komme bedst muligt i mål med alle typer projekter.

Vil du vide mere?
Morten Winther, mwl@erik.dk

ERIK Århus

Fremtidens arbejdsplads

10

Arbejdspladsen i forandring

Virksomheders krav til foranderlighed i forhold til opgaver, teams og indretning er større end nogensinde. Arbejdslivet er blevet frigjort fra tid og sted, og det skaber helt nye vilkår for arbejdsstedet.
Den hybride hverdag er kommet for at blive. Tænk digitalt og komplimenter analogt. Arbejdsstyrken skal kunne se en mening med det hele. Den udviklende, modige og motiverende tilgang sætter sig på bundlinjen. Vi udarbejder rammerne for fremtidens gode arbejdsliv og -rum gennem sociologiske- og antropologiske metoder og relevant dataindsamling.

Vil du vide mere?
ØST / Katrine Louise Juul Nielsen, kni@erik.dk
VEST / Gitte Kjølby, gfk@erik.dk

Bindesbøll

Transformation

11

Nyt liv

Vi tegner til fremtiden ved at bevare fortiden. Gennem grundige bygningsanalyser hjælper vi med at identificere eksisterende bygningers bærende værdier og potentialer. En disciplin vi gennem vores store kulturarv viden har forfinet. Som et led i en bæredygtig omstilling af byggeriet, ser vi bevarelsen af arkitektonisk kvalitet som den vigtigste agenda. Ved at tænke kvalitet og foranderlighed ind i vores bygninger, sikrer vi bygningens liv for de næste generationer. 60 % af vores projekter udføres i eksisterende byggeri, hvor vi laver hospitaler til boliger, skoler til kontorer, kontorer til hoteller – og meget andet. Se eksempler.

Vil du vide mere?
ØST / Morten Ørsager, mo@erik.dk
VEST / Gitte Kjølby, gfk@erik.dk

Herluf Trolle Børnehus

DfD/A

12

Omstilling kræver udskiftning

‘Design for Disassembly / Adaptability’ er en central forudsætning for grøn omstilling. Omstilling kræver udskiftning. Udskiftning kræver, at vi kan skille ting ad. Når vi kan skille vores huse ad, kan vi genbruge bygningskomponenter. Maksimal materialeværdi og minimal leveringstid til det nye byggeri. Vi skaber sammenhæng på tværs af skala og over tid. Vi organiserer komponenter og samlingsdetaljer. Hos ERIK er vi i øjenhøjde med kunden og opgaven. Vi ser det første genbrug. Hér er risikoen mindst og gevinsten størst. Helt enkelt.

Vil du vide mere?
ØST / Søren Pedersen, sope@erik.dk
VEST / Anne Refsgaard, anr@erik.dk

Vores vej

2054

Tegnestuen

På lang sigt.

Naturlige ressourcer er blevet noget, vi ikke længere kan tage for givet, men som er en mangelvare. Vores bygninger er skabt på basis af generationers arbejde og brug af materialer, der er hentet i naturen. Bygninger lavet af nye materialer er en luksus. Genbrug og genbyg er standard, og arkitekter har fået overdraget det sociale ansvar: At give alle mulighed for at trives, udfolde sig og skabe fællesskaber i de bygninger, vi gentænker og forædler.

2024

Jens Juels Vej

På vej.

Nu samarbejder 180 arkitekter, konstruktører, ingeniører, landskabsarkitekter, sociologer og jurister med både at skabe nyt, men også at passe på de bygninger, som vi arver, og som vi giver et nyt liv. Vi er til stede i fem byer og arbejder i hele landet.

1930

Århus Rådhus

Starten.

ERIK er en regnbuefamilie, der kan føre stamtræet tilbage til 1930.