Efterisolering af historiske bygninger

9

Forskningsprojektet RIBuild giver vejledninger til, hvordan historiske bygninger kan efterisoleres uden at ødelægge den oprindelige arkitektur. Med den rigtige efterisolering kan indeklimaet forbedres, samtidig med at der kan spares op til 15 – 20 % af energiforbruget.

Historiske bygninger fra før 1950 udgør en væsentlig del af den europæiske bygningsmasse. Mange af dem har stor arkitektonisk og kulturel værdi, men forbruger mere end 35 % af bygningers samlede energiforbrug og CO2 udslip i Europa. Derfor udgør de et vigtigt fokusområde for at nå EU’s klima- og energimål. Potentielt kan man spare 15-20 % af bygningens totale energiforbrug ved at efterisolere ydervæggene indvendigt, men det er ikke simpelt, da efterisolering indebærer mange usikkerheder og risici for skader og udgifter.

Det 5-årige forskningsprojekt RIBuild (som står for Robust Internal Thermal Insulation of Historic Buildings) involverer mere end 40 forskere fra ti universiteter og forskningsinstitutioner samt firmaer fra Europa.

Resultaterne fra projektet kan læses på www.ribuild.eu, hvor nyeste viden om indvendig efterisolering af historiske bygninger er opsamlet. På hjemmesiden præsenteres retningslinjer for at sætte mål for en renovering, vejledninger om visuel vurdering af bygningens egnethed for indvendig efterisolering – herunder risici for skader og fugtproblemer, valg af isoleringssystem og validering af miljøpåvirkningen af ​​de forskellige løsninger.

Hjemmesiden indeholder korte introduktionsvideoer, der forklarer de grundlæggende begreber og informationer med forskellige detaljeringsniveauer, hvilket gør hjemmesiden brugbar for både bygningsejere, bygningsprofessionelle og forskere.

Yderligere linkes der til to digitale værktøjer: 1) ’Insulation Calculator Tool’, som angiver indvendige isoleringsløsninger afhængig af bygningens placering og orientering, vægtykkelse osv., og 2) et LCA/LCC værktøj til at udføre detaljerede analyser af miljøpåvirkningen og livscyklusomkostningerne.

Enhver der interesserer sig for bygningsfysik eller energirenovering kan få gavn af vejledningerne.

 

Projektpartnere: Aalborg Universitet, Danmark (AAU), Danmarks Tekniske Universitet, Danmark (DTU), Rīgas Tehniskajā universitātē, Letland (RTU), Katholieke Universiteit Leuven, Belgien (KUL), Technische Universität Dresden, Tyskland (TUD), Università Politecnica Delle Marche, Italien (UNIVPM), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige (SP), Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, Schweiz (HES-SO), INTRO FLEX ApS, Danmark og ERIK Arkitekter.

Projektet er finansieret af Horizon 2020 Programme of the European Union.

 

Vil du vide mere

Morten Ørsager

Jeg er Morten

Arkitekt & Partner

4214 7004