Komplekse udfordringer kræver tværfagligt samarbejde

10

Team MADE
Tværfagligheder er afgørende, når man arbejder med komplekse udfordringer, og det er derfor en helt central del af arbejdet hos ERIK. For at blive endnu klogere på blandt andet tværfagligt samarbejde, har ERIK inviteret fire studerende med forskellige baggrunde indenfor på det københavnske kontor i forbindelse med det dansk-australske udvekslingsprogram MADE.

Arkitektur, ingeniørarbejde og design mødte hinanden i samarbejdet mellem de fire danske MADE-deltagere, som med udgangspunkt i deres forskellige faglige kompetencer samt en række relevante oplæg, har løst en udfordrende case på blot tre uger. De fire studerende havde fast base på ERIKs kontor gennem programmets tre uger. Her blev de præsenteret de for adskillige faglige oplæg og workshops, som ledte dem gennem arbejdet med casen.

Som værtsvirksomhed får vi et unikt indblik i de studerendes måde at arbejde på, og vi får samtidig en masse nye og ikke mindst tværfaglige perspektiver på arbejdet med almene boliger, som er omdrejningspunktet for dette års case,” fortæller Lars Henriksen, som er arkitekt hos ERIK og har været MADE-deltagernes primære kontaktperson.

Almene boliger i fokus

Og netop casen er af særlig relevans for ERIK såvel som mange andre i byggebranchen. Den handlede nemlig om optimering af almene boligbyggerier, nærmere bestemt et klassisk, alment boligbyggeri beliggende i Blågårdskvarteret på Nørrebro.

„ERIK udvalgte alment boligbyggeri som emne for dette års MADE case, dels fordi det er et område, som ERIK arbejder en del med, men også fordi der i virkeligheden er enormt mange mennesker, der bor i alment boligbyggeri – mange flere end hvad man lige tror – og det er derfor et arbejdsområde med stort potentiale. Ved at lade de studerende arbejde med netop dette, har vi fået nogle helt nye og uventede perspektiver på emnet, og vi er ikke mindst blevet klogere på potentialet i at arbejde tværfagligt,” fortæller Lars Henriksen.

Tværfagligheder mødes

De danske MADE-deltagere bestod af Amalie, som læser ”Civil and Architectural Engineering” på Aarhus Universitet, Elise og Niklas, som begge læser arkitektur på Det Kongelige Danske Kunstakademi samt Victor, som læser til ingeniør inden for Design og Innovation på DTU.

Det tværfaglige samarbejde er et af de særlige omdrejningspunkter i MADE-programmet, og netop derfor har det haft stor interesse for ERIK, som vægter tværfagligheder højt og tror på, at det kan bidrage til at løse komplekse udfordringer.

Da vi formulerede casen til MADE-programmet, havde vi naturligvis nogle tanker og idéer om, hvad de studerende ville komme op med af løsninger, men det viste sig, at de tænkte i helt andre baner, hvilket helt sikkert skyldes deres tværfagligheder. Det har givet os en masse input og viden, som vi kan bruge fremover i arbejdet på tegnestuen.

Lars Henriksen

Arkitekt

Brugerinddragelse og Utzons designprincipper

De studerende arbejdede med at optimere komfort såvel som selve beboeroplevelsen i det specifikke almene boligbyggeri med særligt fokus på facade, indeklima, planløsning og sammenhængen med det omkringværende område. Baseret på rundvisninger i området og i flere lejligheder samt snakke med beboerne, skulle de udvikle en løsning, som dels tog højde for de økonomiske begrænsninger, som gør sig gældende i almene boligforeninger, og dels inddrog beboernes behov og ønsker til deres lejligheder, selve bygningen og området.

MADE-programmet er udviklet ved 40-års jubilæet for Operahuset i Sydney i 2013, som i sin tid blev tegnet af den anerkendte, danske arkitekt, Jørn Utzon. Det var derfor også med afsæt i Utzons designprincipper, at de studerende løste casen. Noget som formentlig ikke var helt fremmed for de fire studerende, da de som led i MADE-programmet har haft muligheden for at tilbringe en uge sammen i Jørn Utzons hus, Can Lis, på Mallorca, inden arbejdet med casen startede.

En anderledes oplevelse

Selvom de fire studerende fik den unikke mulighed for at deltage i MADE-programmet, og i forbindelse hermed besøge Can Lis på Mallorca, har ventetiden været lang grundet Coronakrisen. Og oplevelsen endte da væsentligt anderledes end oprindeligt planlagt. En central del af MADE handler nemlig om, at de danske deltageres forløb foregår i Australien, mens de australske deltagere kommer til Danmark. På den måde får deltagerne ligeledes en kulturel oplevelse, hvor de både ser og lærer at arbejde med byggeri i et nyt land. På trods af at turen til Australien blev aflyst i denne omgang, er de studerende positive over forløbets gang i Danmark:

„Vi mødte så mange engagerede og interessante mennesker, og energien omkring MADE er skøn. Det havde selvfølgelig været fedt at lave et projekt på Operahuset i Sydney, men med vores program i Danmark og rejse til Can Lis føler jeg egentlig ikke, vi gik glip af så meget,” fortæller Amalie Dokkedal Jensen, som er ingeniørstuderende på Aarhus Universitet og MADE-deltager.

Og denne evne til at få det bedste ud af situationen, som den er, og acceptere uforudsigeligheden, har i virkeligheden også været en væsentlig udfordring – og ikke mindst læring – i dette års MADE-program. Noget de studerende med sikkerhed kan få gavn af på fremtidens arbejdsplads.

 

MADE samarbejdspartnere:

ERIK, Sydney Operahus, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arup Group, Steensen Varming, FSB, NSW Architects Registration Board, Bikuben fonden, Dreyers fond, Henrik Frode Obels fond.

MADE 2021

Niklas-Munk-Andersen

Niklas Munk-Andersen, Bachelor of Arts in Architecture, Royal Danish Academy

Elise-Schultz

Elise-Schultz, Master of Arts in Architecture, Royal Danish Academy

Viktor-Lukas-Müller-Thomsen

Viktor Lukas Müller Thomsen, Bachelor of Science in Engineering (Design & Innovation), DTU - Technical University of Denmark

Amalie-Dokkedal-Jensen

Amalie Dokkedal Jensen, Master of Science in Civil and Architectural Engineering, Aarhus University