A.C. Meyers Vænge

1
Værdiskabende kontorombygning danner fremtidens arbejdsplads.

Hos ERIK arkitekter arbejder vi med virksomheder og organisationers fysiske rammer – både i nybyggeri, renovering og indretning. Vi går altid efter at skabe processer, der som slutmål danner sunde arbejdsforhold og understøtter samarbejde og fællesskab. Samtidig er vi beviste om, at ingen arbejdspladser er statiske. En organisation ændrer sig dynamisk og kontorarealer bør understøtte dette.

Ejendommen på A.C. Meyers Vænge 9 i Københavns Sydhavn blev opført i 2003 og fungerede som domicil for Dong Energy. ATP Ejendomme erhvervede sig ejendommen i 2007 og husede Dong Energy indtil de fraflyttede ejendommen i april 2011.

Første gang ERIK arkitekter havde ejendommen i hænde var tilbage i 2010 da ATP Ejendomme skulle finde en ny lejer efter det stod klart at Dong Energy skulle flytte ud.

ERIK arkitekter screenede den gang ejendommen, hvor gennemgang af mekaniske installationer, lovkrav vedrørende brand og flugtveje samt anvendelseskrav blev taget i betragtning og ud fra screeningen blev udarbejdet en mulighedsanalyse af ejendommens potentiale i forhold til udlejning, både som samlet lejemål, men også med muligheder for opdelingen af ejendommen til flere erhvervslejere.

ATP Ejendomme tog endnu en gang kontakt til ERIK arkitekter tilbage i 2020 da forsikringsselskabet Gjensidige, som lejere af ejendommen i forbindelse med genforhandling og forlængelse af lejekontrakten, havde et behov for om omstrukturering og mere fleksibilitet i deres arealer.

Hos ERIK, har vi hjulpet Gjensidige og ATP Ejendomme med at skabe en proces hvor vi i tæt samarbejde med både lejer og bygherre fik dækket behov, ønsker og funktionskrav fra begge interessenter.

Lejers behov blev klarlagt og indsigten i forsikringsselskabets virke samt mulighed for at rumme flere medarbejdere blev indtænkt i disponeringen af lejemålet. I projektet med ombygning indgår bl.a. renovering af produktionskøkken, kantineområde og personaleområder. Nye tekøkkener blev renoveret og opdateret i et design, der er tidssvarende, kontor faciliteter disponeret efter behov med enten free seating eller lukkede kontorfaciliteter med begrænset adgang, samt undervisningslokaler.

Den styrede proces, hvor inddragelse og tæt samarbejde med både bygherre og lejer, var med til at skabe fremtidens arbejdsplads for Gjensidige.
Renoveringen var organiseret sådan, at en etage ad gangen blev istandsat. Lejerne fik en billigere husleje under processen – og ATP Ejendomme vandt en stor besparelse i at slippe for genhusning. Vi faciliterede 14-dages-møder med begge og samlede på den måde op på knaster på forkant.

Renoveringen var først budgetteret med en genhusning af lejere, men undervejs i processen blev det i fællesskab aftalt, at entreprenøren færdiggjorde en etage ad gangen og så om rokerede lejerne så en ny etage blev ledig til entreprenøren.
Ved at drive udførselsfasen på denne måde undgik ATP at skulle genhuse lejerne og lejerne fik forhandlet en favorabel husleje hjem i udførselsperioden. Det gav altså værdi for alle parter.

Brugerne har under processen udtrykt ønsker om at genindflytte i en bygning, hvor overflader og sanselige indtryk står mere menneskelige. Vi har varmet designet op og brugt lyst træ som bærende designelement, bl.a. på trappernes håndlister, hvor der hele tiden er fysisk kontakt, men også på akustiske lamelvægge og i tekøkkener, pergolaer og køkkener. I det store åbne stueplan, er spejlbassinet bearbejdet og der er skabt taktile siddepladser og mødesteder til touch down og frokost i kantineområdet.

Snedkeriet har på baggrund af ERIKs tegninger fremstillet en lang række rumstore møbler, der har givet grundlag for en hel ny og aktiv måde at anvende det store atriumrum. Som besøgende oplever man en levende og dynamisk atmosfære, når man træder ind. Gjensidige har desuden valgt ikke at udskifte størstedelen af kantinestolene i huset. Disse er genbetrukket og pulverlakeret.

ERIKS farvespecialist har i samarbejde med lejerne sat nye toner på væggene, sådan at de forskellige etager står med sin egen karakteristiske kulør, der i hele husets sammenhæng komplementerer hinanden.

I Gjensidiges forhandling med ATP Ejendomme bistod ERIK arkitekter med arealberegninger og udarbejdelse af brutto-/nettotal. Herefter blev vores ydelser mere “arkitekt-traditionelle”, da vi forestod myndighedsbehandling samt ombygning. I denne opgave skete ombygningen i partnering med MT Højgaard, hvor ERIK arkitekter leverede tegninger og beskrivelser løbende igennem byggesagen.

Renoveringen har opnået ”DGNB BUI Bronze (Building In Use).

OMFANG

15.731 m²

ANVENDELSE

Erhverv

ADRESSE

A. C. Meyers Vænge 9, 2450 Kbh. SV

BYGHERRE

ATP Ejendomme

SAMARBEJDSPARTNER

MT Højgaard

Vil du vide mere

Katrine Louise Juul Nielsen

Jeg er Katrine Louise

Arkitekt, Partner & Markedschef, Erhverv

4230 1984

2
3
4
5
6
7

Næste projekt

Krogerup Højskole

Klassisk fredet arkitektur fuld af liv og hverdag.

Krogerup Hall2

A.C. Meyers Vænge

A.C. Meyers Vænge

Værdiskabende kontorombygning danner fremtidens arbejdsplads.

OMFANG

15.731 m²

ANVENDELSE

Erhverv

ADRESSE

A. C. Meyers Vænge 9, 2450 Kbh. SV

BYGHERRE

ATP Ejendomme

SAMARBEJDSPARTNER

MT Højgaard

1
2
3
4
5
6
7