Bagsværdfortet

Bagsværdfortet
Istandsættelse bringer fortet tilbage til dets oprindelige udtryk.

Bagsværdfortet (1892-1893) er et trekantet fæstningsanlæg som indgår i Københavns landbefæstning; Vestvolden og Nordfronten. Landbefæstningen strækker sig fra Køgebugt og til Øresundskysten rundt om hovedstaden. Bagsværdfortet indgår i en række rekreative områder med fortanlæg, som vidner om en tid med krigstrusler fra land.

Allerede i 1920 blev trekantsfortet opgivet som fæstningsværk og har i de mellemliggende perioder tjent andre formål, blandt andet oplagring af film. Anlægget er i dag fortidsmindefredet.

Fortet blev i 2011 købt og overtaget af Gladsaxe Kommune. I den forbindelse har Gladsaxe Kommune indledt en omfattende revitalisering af området, hvor tilgængeligheden og forståelsen af fæstningsværket øges.

ERIK har udført facadeistandsættelsesarbejde, der i fremtiden vil være med til at sikre fort, kaponiere, støttemur og stormgitter mod yderligere forfald, og således medføre en væsentlig forbedring af hele anlæggets generelle bevaringstilstand og visuelle fremtræden – til glæde for parkens brugere og fortets besøgende.

Arbejdet omfatter bl.a. restaurering af anlæggets støttemur med dets karakteristiske stormgitter. Retablering af kvadre- og murværk i fortets Strube. Reparation af kvadre, gesimser og sålbænke på Fort og Karponiere. Desuden er der ydet rådgivning omkring begrænsning af fortets vandproblematikker.

Anvendelse

Rekreativt område med fortanlæg

Adresse

Møllemarken, 2880 Bagsværd

Bygherre

Gladsaxe Kommune

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Augustinus Fonden, Louis-Hansen Fonden, Villum Fonden, Karl A. Hansen Entreprise A/S og Emil Nielsens Smedeværkstedet A/S

Vil du vide mere

Arkitekturen

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværd-fort-1

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Næste projekt

Dyssegårdskirken

Restaurering og istandsættelse af Dyssegårdskirken.

Dyssegårdskirken

Bagsværdfortet

Bagsværdfortet

Istandsættelse bringer fortet tilbage til dets oprindelige udtryk.

Anvendelse

Rekreativt område med fortanlæg

Adresse

Møllemarken, 2880 Bagsværd

Bygherre

Gladsaxe Kommune

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Augustinus Fonden, Louis-Hansen Fonden, Villum Fonden, Karl A. Hansen Entreprise A/S og Emil Nielsens Smedeværkstedet A/S

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværd-fort-1

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner