Bagsværdfortet

Bagsværdfortet
Istandsættelse bringer fortet tilbage til dets oprindelige udtryk.

Bagsværdfortet (1892-1893) er et trekantet fæstningsanlæg som indgår i Københavns landbefæstning; Vestvolden og Nordfronten. Landbefæstningen strækker sig fra Køgebugt og til Øresundskysten rundt om hovedstaden. Bagsværdfortet indgår i en række rekreative områder med fortanlæg, som vidner om en tid med krigstrusler fra land.

Allerede i 1920 blev trekantsfortet opgivet som fæstningsværk og har i de mellemliggende perioder tjent andre formål, blandt andet oplagring af film. Anlægget er i dag fortidsmindefredet.

Fortet blev i 2011 købt og overtaget af Gladsaxe Kommune. I den forbindelse har Gladsaxe Kommune indledt en omfattende revitalisering af området, hvor tilgængeligheden og forståelsen af fæstningsværket øges.

ERIK har udført facadeistandsættelsesarbejde, der i fremtiden vil være med til at sikre fort, kaponiere, støttemur og stormgitter mod yderligere forfald, og således medføre en væsentlig forbedring af hele anlæggets generelle bevaringstilstand og visuelle fremtræden – til glæde for parkens brugere og fortets besøgende.

Arbejdet omfatter bl.a. restaurering af anlæggets støttemur med dets karakteristiske stormgitter. Retablering af kvadre- og murværk i fortets Strube. Reparation af kvadre, gesimser og sålbænke på Fort og Karponiere. Desuden er der ydet rådgivning omkring begrænsning af fortets vandproblematikker.

Projektperiode

2015 - 2018

Anvendelse

Rekreativt område med fortanlæg

Adresse

Møllemarken, 2880 Bagsværd

Bygherre

Gladsaxe Kommune

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Augustinus Fonden, Louis-Hansen Fonden, Villum Fonden, Karl A. Hansen Entreprise A/S og Emil Nielsens Smedeværkstedet A/S

Vil du vide mere

jette lind johnansen

Jeg er Jette

Arkitekt & Partner

4043 2804

Arkitekturen

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværd-fort-1

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Næste projekt

Dyssegårdskirken

Restaurering og istandsættelse af Dyssegårdskirken.

Dyssegårdskirken

Bagsværdfortet

Bagsværdfortet

Istandsættelse bringer fortet tilbage til dets oprindelige udtryk.

Projektperiode

2015 - 2018

Anvendelse

Rekreativt område med fortanlæg

Adresse

Møllemarken, 2880 Bagsværd

Bygherre

Gladsaxe Kommune

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Augustinus Fonden, Louis-Hansen Fonden, Villum Fonden, Karl A. Hansen Entreprise A/S og Emil Nielsens Smedeværkstedet A/S

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværd-fort-1

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner

Bagsværdfortet

Fotograf: Jakob Birkner