Christiansbro

ChrB – 1
Ressourceansvarlig kontorombygning i et accelereret rådgivningsforløb.

Hos ERIK arkitekter er det vigtigt for os, ikke kun at arbejde med nybyggeri, men i høj grad vende tilbage til bygninger, der er skabt af andre og i en anden tid.
Vi arbejder efter at lade bygninger leve videre – og bringe dem ind i nutiden – ressourcemæssigt ansvarligt og i respekt for det oprindelige design.

På trods af at Christiansbro er ungt – opført i år 2000, står det som en fast arkitektonisk markør i Københavns Havn. Kontorbygningerne er tegnet af Henning Larsen – oprindeligt til Nordea, men uden banken skal anlægget naturligvis leve videre. Det gør det gennem den brugerinvolveringsproces, vi sammen med bygherre og de nye brugere – Netcompany – har tilpasset arealerne.

Christiansbro består af et bygningskompleks med ni bygninger, hvoraf vi har renoveret seks af dem.

Trægulve er taget op og genbrugt på projektet, en del af dem på ATP Ejendommes eget kontor på en anden adresse i København. De eksisterende træpaneler med udfræsninger til ventilation er malet og repareret.

Vi har haft et klart sigte om at genbruge så langt som muligt, men for at bygningerne kan holde mange år fremadrettet, omfatter renoveringen også nye overflader og tiltag. Der er etableret et nyt let etagedæk, en ny trappe, cykelparkering og omklædningsrum i kælderen, nye facadedøre og bedre adgangsforhold. Desuden er en række lette vægge nedlagt.

De grønne uderum mellem længerne er bearbejdet landskabeligt – med flere permeable arealer end hidtil og med bevaring af eksisterende træer og vækster.
Projektet er løst under en rammeaftale med ATP Ejendomme.

Opgaven er udført som delt rådgivning og i tæt samarbejde med bygherre, ingeniør og entreprenør. Projekteringen foregik sideløbende med udførelsen – og der har dermed ikke været nogle traditionelle faser, da alle opgaver og ydelser er koordineret tæt og løbende – i det vi kalder et accelereret rådgivningsforløb.

ERIK arkitekter har varetaget følgende ydelser: Projektering ifm. indvendig renovering inkl. bygherremøder og udarbejdelse af bygherrenotater, registrering, opdatering af 3D model (herunder tegningsopretning, rumnumre, dørklassificeringer, modullinjer m.v.), lejermøder og -koordinering, koordinering med NCC og besvarelse af tekniske forespørgsler under udførelse, afholdelse af emne- og projekteringsmøder, myndighedsdialog, fagtilsyn, udarbejdelse af landskabsprojekt for gårdrum og have mod havnen samt udarbejdelse af projekt for udvendigt vedligehold.

OMFANG

24.000 m²

ABVENDELSE

Erhverv

ADRESSE

Strandgade, 1401 København K

BYGHERRE

ATP Ejendomme

SAMARBEJDSPARTNERE

Rambøll Danmark og NCC

Vil du vide mere

Katrine Louise Juul Nielsen

Jeg er Katrine Louise

Arkitekt, Partner & Markedschef, Erhverv

4230 1984

Arkitekturen

ChrB – 2
ChrB – 3
ChrB – 4
ChrB – 5
ChrB – 6

Næste projekt

A.C. Meyers Vænge

Værdiskabende kontorombygning danner fremtidens arbejdsplads.

1

Christiansbro

Christiansbro

Ressourceansvarlig kontorombygning i et accelereret rådgivningsforløb.

OMFANG

24.000 m²

ABVENDELSE

Erhverv

ADRESSE

Strandgade, 1401 København K

BYGHERRE

ATP Ejendomme

SAMARBEJDSPARTNERE

Rambøll Danmark og NCC

ChrB – 1
ChrB – 2
ChrB – 3
ChrB – 4
ChrB – 5
ChrB – 6